Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Socialförvaltningen anmäler avvikelse till IVO

Exempelbild

Socialförvaltningen har anmält en avvikelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Natten mellan den 19 och 20 juni blev nattpersonalen uppmärksammade på att en av de boende på äldreboendet Skogsborg i Bodafors hade haft ett ovälkommet besök i sin lägenhet. Den boende berättade att en man varit inne i lägenheten och att besöket upplevts som obehagligt. Socialförvaltningen har polisanmält händelsen.

Enhetschefen vidtog omedelbart åtgärder genom att bland annat tillfälligt låsa alla lägenhetsdörrar och temporärt förstärka nattbemanningen. Inga ytterligare incidenter har inträffat på boendet.

Vad som har hänt under besöket och vem som har utfört detta, är ännu oklart och under fortsatt utredning. Samtliga boende och deras anhöriga är informerade om händelsen. Incidenten anmäldes under fredagen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Frågor besvaras av socialchef,
Mats Petersson
0380-51 89 64

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.