Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad: 28 maj 2019, kl 15:14

Egen solkraftproduktion

Exempelbild

Flera av kommunens fastigheter är numera utrustade med solcellspaneler.

Vid Nässjö sim- och sporthall, Vipan huset och Ingsbergs förskola syns anläggningarna väl.

Det pågår dessutom ett arbete med att bygga ut på fler fastigheter i kransorterna.

– På ett år räknar vi med att leverera ungefär 565 000 kilowattimmar, så det är rätt stora anläggningar, säger kommunens byggchef, Simon Carlsson.

I första hand har byggnader valts där det bedrivs verksamhet året om, särskilt med tanke på att det är under sommartid som elproduktionen är som störst.

Vid Parkskolan i Malmbäck väljs en anläggning som ska täcka det minsta behovet under sommaren. Under övriga delar av året blir solkraften en stödproduktion.

Köper in solelen
För att slippa investeringskostnaden har kommunen valt att finansiera satsningen med att upplåta takytor till intresserade företag inom solcellsbranschen. Sedan köper kommunen in den lokalproducerade elen till ett fast pris.

Affären gick till Swede Energy Power Solutions AB, med kontor i Huskvarna.

– Vi har låst den här affären på 20 år, berättar Simon Carlsson.

I dagsläget har kommunen ett elpris på 1,15 kronor per kilowattimme, men det är ett avtal som snart ska omförhandlas. Simon Carlsson bedömer i vilket fall att solkraftsinköp kommer bli ett billigare alternativ framöver - jämfört med framtidens elpris.

Ta del av kommunens egna film nedan som visar några av anläggningarna och arbetet med att färdigställa.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.