Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Anmälan till IVO

Exempelbild

Kommunen har anmält en avvikelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för granskning enligt Lex Sarah.

Avvikelsen gäller en boende i särskilt boende som stängts in på sitt rum utan samtycke. Förvaltningsledningen ser mycket allvarligt på ärendet och det har utretts utifrån fastställda rutiner. Utredningen har lett fram till att ärendet anmäls enligt Lex Sarah och åtgärder har vidtagits.

Socialtjänsten vill lära av misstagen
Lex Sarah syftar framför allt till att höja säkerheten och förbättra kvaliteten i omsorgen. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Sarah-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten eller brukaren och dennes anhöriga får klarhet i varför missförhållandet uppstod.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.