Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Publicerad: 17 december 2018, kl 13:38

Bevattningsförbudet i Nässjö kommun upphör

Exempelbild

Nu upphör det gällande bevattningsförbudet i Nässjö kommun, men Nässjö
Affärsverk (NAV) uppmanar till fortsatt sparsamhet.

- Kombinationen av att bevattningsförbudets effekter minskar så här års samt att vi ser en
viss återhämtning i våra yt- och grundvattentäkter gör att vi nu vågar släppa på
bevattningsförbudet, säger Mattias Johnsson, VA-chef på NAV.

Det var i början av sommaren som NAV tvingades införa bevattningsförbud i kommunen.
Även år 2017 infördes bevattningsförbud inför sommaren. Då upphörde förbudet redan i
september men i år har förbudet gällt fram till nu.

- Att vi har haft förbud så här länge beror helt enkelt på att vi tidigare inte har sett någon
återhämtning i vattennivåerna, förklarar Mattias Johnsson, VA-chef. Han poängterar att
nivåerna fortfarande är låga och att vi därför fortsatt måste vara sparsamma med vattnet.

- Under den gångna sommarperioden minskade vi tillsammans vattenförbrukningen med cirka
15 % jämfört med motsvarande period förra året, konstaterar Mattias Johnsson och riktar ett
stort tack till alla kunder som tänkt till kring sin vattenanvändning.

På NAV har man under året satsat stora resurser på att täta vattenläckor så effektivt och
snabbt som möjligt för att minska belastningen på vattennivåerna.

Om det blir ett bevattningsförbud inför nästa sommar vågar inte Mattias Johnsson sia om.

- Det är många faktorer som påverkar ett eventuellt bevattningsförbud, så som nederbörd
under vintern, vårflod, vår‐ och sommartemperaturer samt hur sparsamma vi är i vår
dricksvattenanvändning. I första hand ska vårt dricksvatten användas till mat, dryck och
hygien. Till övriga användningsområde kommer vi att behöva hitta andra långsiktiga och
hållbara lösningar oavsett om vi har ett bevattningsförbud eller inte, menar Mattias Johnsson.

Mattias Johnsson, VA-chef, Nässjö Affärsverk, 0380-51 71 35

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.