Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Publicerad: 29 november 2018, kl 15:21

Nytt om Västra staden

Exempelbild

Arbetet med att planera för Nässjös nya stadsdel Västra staden fortsätter. De synpunkter och idéer som kom fram under medborgardialogerna om Västra staden under våren 2018 har resulterat i en vision och övergripande ställningstaganden för områdets utveckling.

Vision

Visionen handlar såväl om känslan och upplevelsen i Västra staden som om utemiljö och hållbarhet. Så här sammanfattas det i visionens sista stycke:

”Västra staden är en modern, spännande och innovativ stadsdel inbäddad i en grön och välkomnande miljö. I Västra staden har du nära till allt – grönska, vatten och stadens liv. Läget precis vid Nässjö resecentrum gör att du snabbt och enkelt tar dig mellan Västra staden och platser i regionen, Sverige och världen.”

Översiktliga ställningstaganden

För att visionen för Västra staden ska bli verklighet har ett antal översiktliga ställningstaganden tagits fram. De beskriver hur man tänker kring stadsdelens fysiska miljö:

 • Modernt och okonstlat
 • Trä som huvudsakligt byggnadsmaterial
 • Innovativa lösningar
 • Varierad byggelse
 • Ge goda förutsättningar för hållbart resande
 • Grönska i kvarteren
 • Klimatanpassad bebyggelse
 • Ge goda förutsättningar för hållbart resande
 • Knyta ihop staden
 • Platser för möten och aktiviteter
 • Utveckla det gröna
 • Möta det blåa

Läs visionen och översiktliga ställningstaganden i sin helhet här.

Vad har hänt i övrigt i Västra staden?

 • Fastigheten Gjutaren 13, det vill säga före detta Höre Bilservice, har köpts in och kommer att rivas under början av 2019.
 • Fastigheterna Dalvik 6 och 25, det vill säga den obebyggda marken mellan före detta Jem & Fix och Fiskaregatan har köpts in.
 • En översiktlig markundersökning för att hitta föroreningar har genomförts i delar av området. I grova drag visar den att marken i vissa delar är förorenade av oljeprodukter. Det innebär att delar av området kommer att behöva saneras innan bostäder byggs där.
 • Trafikverket genomför så kallad åtgärdsvalsstudie för Nässjö Bangård. I den utreds bland annat om befintliga om järnvägsrelaterade verksamheter i Västra staden kan flyttas för att frigöra mark till bostadsbyggande. Studien slutredovisas i slutat av januari 2019, men de preliminära resultaten ser positiva ut för Västra staden.
 • Efter slutredovisningen av åtgärdsvalsstudien kan Trafikverket förhoppningsvis medge att markundersökningar genomförs inom den Trafikverksägda marken i Västra staden.

 

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.