Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Publicerad: 22 november 2018, kl 12:30

Jord- och vattenprovtagning i Äng

22 november sker ytterligare jordprovtagning i Äng, som ett led i en huvudstudie på det gamla glasbruket i Äng.

Den 22 november sker ytterligare jordprovtagning i Äng av konsultföretaget Structor Miljö Öst AB.

Mellan 1914 och 1928 bedrevs verksamhet på Sunds Glasbruk i Äng. Platsen finns med på Länsstyrelsens lista över förorenade områden som bör undersökas. Nässjö kommun har därför ansökt om och tilldelats statliga medel för att utföra en utökad miljöteknisk utredning.

En utredning av förorenad mark sker i etapper. Marken har undersökts tidigare och då konstaterades det att det fanns föroreningar i marken. Därför går Nässjö kommunen nu vidare till nästa steg och utför en utökad undersökning för att kartlägga och avgränsa föroreningssituationen på platsen.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.