Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Publicerad: 26 oktober 2018, kl 14:06

Socialförvaltningen satsar på ökad delaktighet för medborgarna

Socialförvaltningen inledde under oktober arbetet med att byta verksamhetssystem, ett arbete som i förlängningen ytterligare ska öka medborgarnas tillgänglighet till socialtjänst och delaktighet i sin process.

- Att införa det nya verksamhetssystemet är lika mycket ett förändringsarbete av våra arbetsprocesser i avdelningarna som en övergång till ett nytt system. Systemet ska möjliggöra nya kommunikationsvägar med medborgare samtidigt som det ger medarbetarna möjligheter till nya mobila arbetssätt menar Mats Petersson, socialchef tillika beställare av uppdraget.

En annan nyhet som kommer med det nya verksamhetsystemet är en medborgarportal; Min sida. Medborgarportalen öppnas när hela införandeprojektet är klart, under våren 2020. Utöver ”Min sida” blir det också möjligt att ansöka digitalt inom många områden.

- Socialtjänsten måste kunna erbjuda digital kommunikation och transperens kring sin process med medborgare som är i behov av stöd från socialtjänsten, säger Mats Petersson.

 

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.