Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Publicerad: 13 september 2018, kl 18:23

Premiärtest av Geo-cykel vid stipendieutdelning

Exempelbild

Vid dagens utdelning av Axeheims stipendie inom socialförvaltningen uppmärksammades flera Esthercoacher. Anna Sundling som arbetar som samordnare för socialt innehåll i äldreomsorgen, visade stolt upp Geo-cykeln som en del av 2018 års stipendiepengar går till.

Ceremonin inleddes med att förra årets stipendiater genomförde presentationer kring vad deras projekt har givit brukare, så kallade Esthrar, i kommunen.

Efter att Lars Axeheim själv förklarat lite kring Axeheims stiftelse läste utvecklingschef Malin Johansson upp årets motiveringar.

Motiveringen till Anna Sundlings stipendie för projekt Geo-cykel löd;
"För ett aktivt och engagerat arbete för att de äldre i Nässjö kommun ska uppleva en meningsfull vardag.
Projektet Geo-cykel möjliggör för många äldre att ”besöka” nya och gamla platser via den moderna tekniken."

Rolf Wilhelmsson, ordförande i kommunens pensionärs råd, KPR, var den som fick äran att premiärcykla Geo-cykeln vid stipendieceremonin i Kulturhuset Pigalle.

Motivering till stipendie för deltagande i Esthercoachutbildning, löd;
"Det verksamhetsnära förbättringsarbetet skapar kvalitet och engagemang. Esthercoach- utbildningen ger
förutsättningar för hållbart förbättringsarbete för och tillsammans med Esther.

Mottagare av Esther stipendium 2018;
Emmelie Alfaro Ljungqvist
, undersköterska. Arbetsplats äldreomsorg särskilt boende, Björkliden.
Emma Widhja, undersköterska. Arbetsplats äldreomsorg, Nattpatrullen.
Anna Brolin, stödpedagog. Arbetsplats funktionshinderomsorgen, servicebostad Orkidén.
Anna Korsberg, stödpedagog. Arbetsplats funktionshinderomsorgen, servicebostad Sturegatan.
Linda Norviit, stödpedagog. Arbetsplats funktionshinderomsorgen, servicebostad Vattenverksgatan.
Lisa Jarl, stödpedagog. Arbetsplats funktionshinderomsorgen, Rosengatan.

Motivering till stipendie för deltagande i PYC-utbildning (Parenting Young Children), löd;
"Deltagande i PYC-utbildningen skapar förutsättningar för nya metoder så att öppenvården proaktivt kan arbeta
i hemmet och
stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter.
Varje förhindrad placering av ett barn är en vinst."

Mottagare av PYC stipendium är;
Kim Strandh, Angelica Johansson samt Anneli Isaksson. Samtliga familjebehandlare, med arbetsplats inom öppenvården i Nässjö kommun.

Stort grattis önskas alla stipendiater!

 

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.