Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Publicerad: 9 augusti 2018, kl 11:03

Förbättrade skolresultat i Nässjö kommun

Exempelbild

Barn- och utbildningsförvaltningens preliminära analys av slutbetygen för årets 362 niondeklassare visar på ett gott resultat. Behörigheten till ett nationellt gymnasieprogram har ökat liksom det genomsnittliga meritvärdet.

– Det är en klar förbättring som vi är stolta över, säger förvaltningschef Gun-Ann Öholm Jansson och får medhåll från barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Ternstedt som är stolt över årets resultat.

Preliminär analys visar att behörigheten till ett nationellt program är 81,8 procent vilket är en uppgång med 4,7 procent i förhållande till föregående läsår. Även det genomsnittliga meritvärdet har ökat och visar på den högsta noteringen sedan ett tiotal år tillbaka bortsett från när Skolverket ändrade beräkningsmodell 2016. Meritvärdena visar en uppåtgående trend.

– Ett gott resultat är en vinst för alla i förvaltningen, fortsätter Gun-Ann och vi vill ge en eloge till alla som arbetat intensivt för att stödja eleverna i deras kunskapsinhämtning.

Under de senaste åren har antalet elever ökat i grundskolan med mer än 15 procent. I och med genomförandet av projektet Framtidens skola har förändringar, i antalet elever med utländsk bakgrund, skett mellan skolorna för att skapa nya möjligheter att kunna möta dessa elever. Flera projekt har handlat om att förbereda och stärka pedagogerna i att möta våra nya elever med nya arbetssätt.

– Vi är duktiga på integration, fortsätter första vice ordförande i BU-nämnden Anna Gerebo och lyfter fram jämförelser som Sveriges kommuner och landsting, SKL tagit fram där Nässjö kommun står sig mycket bra i jämförelse med liknande kommuner som tagit emot många nyanlända.

Projektet Framtidens skola är mer än förändrade skolområden. Projektet har genererat ett stort antal pedagogiska projekt och där förvaltningens systematiska kvalitetsarbete med täta kunskapsanalyser är en del. Elevernas kunskapsutveckling följs idag på individnivå och utifrån olika behov skapas flexibla grupperingar samt ett individuellt stöd för att ge eleverna möjlighet till en god kunskapsutveckling. Skolans digitalisering bidrar också till att skapa nya lärmiljöer för våra elever. Samarbetet med Elevhälsan är också en viktig parameter där uppföljningar av elevernas närvaro och frånvaro varit i fokus. En snabb analys visar att årets avgångselever har haft en god utvecklingskurva och många insatser har gjorts de senaste terminerna för att ge dem möjligheter att nå nationell grundbehörighet.

 

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.