Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Publicerad: 1 augusti 2018, kl 11:00

Eldningsförbud råder fortfarande

Exempelbild

Det råder fortfarande eldningsförbud i hela Jönköpings län, men från och med klockan 12.00 den 31 juli 2018 är det återigen tillåtet att med försiktighet grilla i villaträdgård eller motsvarande.
Open burning prohibition order applies!
Es gilt ein allgemeines Feuerverbot!

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva det totala eldningsförbudet i Jönköpings län. Detta innebär att Nässjö kommuns beslut gäller åter och att ett skärpt eldningsförbud gäller. Beslutet om skärpt eldningsförbud fattades den 24 juli.

Det skärpta eldningsförbudet innebär:

  • Att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus.
  • Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus.

Undantag från eldningsförbudet, förutsatt att försiktighet iakttas, är användning av kol-, gas-eller elgrill, samt matlagning på gasolkök, i villaträdgårdar eller motsvarande.

Iaktta försiktighet!

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet.

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud. Rökare har ansvar för hur de hanterar sina fimpar.

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Den som orsakar brand kan bli skadeståndsskyldig.

Frågor och svar

Vad ska jag göra om jag upptäcker en skogsbrand?
Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Rädda
- Rädda dig själv och de som är i fara.
Varna
- Varna alla som hotas av branden.
Larma
- Larma 112.
Släck
- Släck branden om du tror att du klarar det.

Om jag känner röklukt, men ser ingen brand?
Känner du röklukt så ska du larma via 112.

Vid pågående, stora bränder så kan röklukt spridas över en större yta. I ett sådant läge kan det vara lämpligt att ringa informationsnumret 113 13.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret vid stora händelser.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.