Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Publicerad: 14 juni 2018, kl 12:33

Bidrag till bokbil från Statens kulturråd

Exempelbild

Nässjö kommun har beviljats medel från Statens kulturråd till delfinansiering av en bokbil.

En bokbil är en mindre bokbuss, som kan användas för att i förts hand nå ut till förskolor och fritids som har svårt att ta sig till biblioteket.

- Det är en början, men mer pengar måste till innan det blir verklighet. Nästa steg är att hitta resterande finansiering, säger Ulf Moberg, bibliotekschef.

Med en mindre buss, en bokbil, kan bibliotekarierna lätt åka ut och besöka både fritids, förskolor, äldre och äldreboenden. Låntagarna kan själva välja böcker och i mötet med barn, pedagoger och äldre kan bibliotekariernas breda kompetens tas tillvara. De fysiska mötena ger fantastisk möjlighet att introducera och vägleda både unga och gamla låntagare i bibliotekets digitala utbud, vilket är ett viktigt steg mot digital delaktighet.

 

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.