Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Markanvisning Snuggarp, Forserum

Markanvisning Snuggarp, Forserum

Nässjö kommun bjuder in byggherrar att lämna intresseanmälan för uppförande av mindre flerbostadshus i centrala delar av bostadsområdet Snuggarp i Forserum,
inom fastigheterna Dalmatinern 5 (3188 kvm) och/eller Labradoren 5 (3225 kvm).

Området

Bostadsområdet Snuggarp är beläget i den nordöstra delen av Forserum i Nässjö kommun vid södra utkanten av Lillsjön. Norr om området vid Lillsjön ligger tennisbanor och öster om området ligger Trollevi idrottsplats med fotbollsplaner. Forserums allmänna badplats ligger ca 1000 meter i nordöstlig riktning vid Storsjön. I skogen, väster om området, finns ett belyst motionsspår.

Kommunen vill att områdena som anvisas ska innehålla mindre flerbostadshus. Det är fördelaktigt om upplåtelse sker som bostadsrätt eller hyresrätt. Nässjö kommun har redan sålt mer än hälften av tomter för byggnation av villor och parhus.

Inbjudan till markanvisning byggherrar

Markanvisning ges via direktanvisning, som innebär att ett antal byggherrar erbjuds att skissa på byggnadsvolymer och gestaltningsidéer och andra förutsättningar som krävs för projektet. Skisserna bör vara av enkel karaktär utan hög detaljnivå. Även referensprojekt kan ingå i redovisningen. Formen är inte att betrakta som ett tävlingsförfarande, utan byggherren kan själv avgöra sin ambitionsnivå att utveckla sitt förslag. Allt skissande sker på egen bekostnad och ger ingen rätt till markanvisning.

Underlagsmaterial

Anmäl intresse

Kommunens ambition är att säkerställa att byggarbeten kan påbörjas under 2020. Byggherre erbjuds därför att lämna intresseanmälningar under maj och till den 30 september 2019.

Intresseanmälningar lämnas in till Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen, 571 80 Nässjö eller e-post albina.petrosyan@nassjo.se senast den 30 september 2019.

Intresseanmälan ska innehålla

  • Exploatörens namn, adress och kontaktperson.
  • En översiktlig beskrivning av exploatörens organisation.
  • En översiktlig redogörelse av tankar och koncept kring exploateringen med fokus på tänkt målgrupp, kostnadsläge, ev. bostadstyper, ev. antal lägenheter, lägenhetsfördelning och upplåtelseformer.
  • Enklare konceptskisser, situationsplaner och illustrationer med skalangivelse, som visar exploatörens idéer med bostadsprojektet och gemensamma utemiljöerna samt hur parkeringsfrågan (bil och cykelparkering) är tänkt att lösas.
  • En beskrivning av liknande projekt som exploatören har uppfört och/eller referenser som exploatören vill åberopa.
  • Exploatörens beskrivning av genomförandet av aktuellt projekt och tidplan.

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör

Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se

Planarkitekt

Malin Svensson
0380-51 84 91
malin.svensson@nassjo.se

Bygglov, utformning och energifrågor

Samhällsplaneringskontoret
0380-51 80 00
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.