Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Markanvisning kvarteret Ärlan, Nässjö

Nässjö kommun bjuder in aktörer inom fastighets- och byggbranschen att lämna intresseanmälan för uppförande av bostadshus inom ett av de mest centrala kvarteren i Nässjö stad, kvarteret Ärlan.

Området

Kommunen önskar att tillsammans med en eller flera exploatörer utforma ett nytt modernt bostadskvarter som enligt genomförd medborgardialog ska erbjuda bostäder med olika upplåtelseformer och i olika storlekar, mötesplatser i form av exempelvis café, restauranger, spa, lummiga gröna oaser, innergård och lekplats.

Inbjudan till markanvisning byggherrar

Byggherrar erbjuds att lämna intresseanmälan för uppförande av bostadshus inom kvarteret Ärlan.

Nässjö kommun kommer att hålla ett digitalt informationsmöte kl. 10.00-11.00 den 24 februari 2021 för att berätta mer om processen och kommunens vision samt besvara eventuella frågor från byggherrar.

För att kunna delta i mötet anmäl er till albina.petrosyan@nassjo.se.

Underlagsmaterial

Information om kommunens vision och markanvisningsprocessen finns i inbjudan till markanvisningen och i utvecklingsprogrammet:

Anmäl intresse

Intresseanmälningar lämnas in till Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen, 571 80 Nässjö eller e-post tekniska@nassjo.se senast den 30 april 2021.

Intresseanmälan ska innehålla

  • Exploatörens namn, adress och kontaktperson.
  • En översiktlig beskrivning av exploatörens organisation.
  • Undertecknande personers fullmakt att företräda exploatörens bolag i förhandlingar med kommunen.
  • Beskrivning av genomförandekapacitet: finansiering av projektet genom fördelning i procent mellan eget kapital, lånat kapital, organisationsnummer av bolag som avser finansiera, garantera eller på annat sätt delta i projektet.
  • Illustrationer över fasadutformning från omgivande gator och innergården.
  • Situationsplan som visar utformning av kvarteret med förbindelsestråk mellan omgivande gator och innergård.
  • Beskrivning avseende arkitektur ska behandla byggnadens fasad, sockel, tak, fönster, hörn och balkonger samt övriga detaljer som konstnärlig utsmyckning. Färgsättning och material ska även beskrivas. Referensbilder kan användas men bilder ska väljas utifrån den standard som avses genomföras.
  • Antal lägenheter, våningar, parkeringsplatser, mobilitetslösningar, verksamhetslokaler.
  • En beskrivning av liknande projekt som exploatören har uppfört och/eller referenser som exploatören vill åberopa.
  • Exploatörens beskrivning av genomförandet av aktuellt projekt, miljömässig hållbarhet, och tidsplan.

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör

Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se

Planarkitekt

Jenny Lindh
0380-51 84 29
jenny.lindh@nassjo.se