Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Pollinering och biologisk mångfald i stadsmiljö

Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk (NAV) satsar på att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer. Under sommaren 2022 kommer fyra utvalda kommunala ytor i Nässjö att få växa fritt och blomstra.

Gräsytorna kommer att klippas mer sällan från mitten av maj till mitten av augusti. Då får den varierande floran chansen att blomma längre, vilket gynnar vilda pollinatörer.

Områden

  • Skogsvallsrondellen längs med Brogatan
  • Sörängsrondellen längs med Virkesgatan
  • Nära Norrbodarondellen längs med Jönköpingsvägen
  • Framför Brinellgymnasiets entré

Pollinering är en livsviktig men hotad ekosystemtjänst. Såväl matproduktion som vår natur är beroende av pollinering. En blommande gräsmatta är ett sätt att arbeta med biodiversitet och gynna vilda pollinatörer. Gräsmattor som klipps mer sällan är också mindre känsligt för torka.

Artrikedom i gräsmattor

Som en del av satsningen lät Nässjö kommun göra en artinventering på några kommunala gräsmattor. Utifrån denna valdes tre områden ut till en mer ängsliknande skötsel. Inventeringen hittar du här Pdf, 12 MB.

Vid Skogsvallsrondellen hittades bland annat rikligt med gråfibbla, åkervädd och tjärblomster. På området finns även rödlistade ängssvampar som rökfingersvamp, läderskivling och lutvaxskivling.

På ytorna vid Sörängsrondellen finns bland annat brudborste, stormåra, renfana och prästkragar. Det finns också värdefulla ängssvampar som lädervaxskivling och ängsfingersvamp.

På ytan vid Norråsarondellen hittades bland annat gråfibbla, femfingerört, brunört, teveronika samt rödlistade arterna slåttergubbe och svinrot. I området finns även ett rikt insektsliv. Pärlgräsfjäril, vitgräsfjäril och en stor population av den rödlistade mindre blåsvingen har rapporterats i närheten.

I området framför Brinellgymnasiets entré finns bland annat rotfibbla, maskros, vitklöver, teveronika, svartkämpar, ärenpris, gökärt samt spröd vaxskivling och ögonvaxskivling.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär

Satsningen är ett samarbete mellan Nässjö kommun, Nässjö Affärsverk (NAV) och den lokala naturvårdssatsningen LONA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är ett bidrag från Naturvårdsverket som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. 

LONA

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00

Arbetsledare gata & park
Ulf Klang
Nässjö Affärsverk (NAV)
ulf.klang@nav.se
0380-51 71 61