Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Hundrastgård i Nässjö

Det kommer att anläggas en ny hundrastgård i norra delen av Ingsbergssjön.

Under mars och april 2022 genomfördes en medborgardialog om placering av en hundrastgård i Nässjö. Medborgarna lämnade sina synpunkter via en webbenkät. I enkäten fanns möjlighet att tycka till om tre alternativa platser: Norra delen av Ingsbergssjön, Eosparken och Hembygdsparken.

För varje plats hade medborgarna möjlighet att ange om det var ett bra förslag, ett dåligt förslag eller varken bra eller dåligt. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter i fritext.

320 personer lämnade synpunkter på placeringen genom att besvara enkäten. Samtliga som svarade tyckte till om alla tre placeringarna.

Norra Ingsbergssjön

  • Bra förslag 157
  • Dåligt förslag 113
  • Varken eller 50

Eosparken

  • Bra förslag 134
  • Dåligt förslag 126
  • Varken eller 60

Hembygdsparken

  • Bra förslag 134
  • Dåligt förslag 127
  • Varken eller 59

Bland fritextsvaren finns en del önskemål om utformningen på hundrastgården, till exempel en större hundrastgård än den förra med plats för även stora hundar att springa omkring möjligheter att aktivera hunden med till exempel hinder, stockar och stenar ett tillräckligt högt staket som hindrar större hundar från att hoppa över.

Kommunens landskapsarkitekt kommer att vara med i utformningen av den nya anläggningen. Byggstart kan ske efter sommaren. 

Hur valdes platserna ut?

De platser som föreslogs av tekniska serviceförvaltningen ligger centralt, med närhet till parkering och behörigt avstånd till bostäder. Marken ska vara kommunägd och inte innehålla några föroreningar. Ytan ska inte ligga för nära en hårt trafikerad väg eller kräva alltför mycket markberedning. Målet har varit att anlägga hundrastgården på en plats som är trivsam för både hundägare, hundar och förbipasserande.

Kontakt

Expandera Minimera

Tommy Friman
Tekniska serviceförvaltningen
0380-51 81 21
tommy.friman@nassjo.se