Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

En halv miljon idéer

En halv miljon idéer var ett medborgarbudgetprojektet som genomfördes i Nässjö kommun under åren 2016-2020.

Projektet involverade sju mindre orter i kommunen med omgivande landsbygder. Totalt avsattes fyra miljoner kronor över projektperioden till investeringar, motsvarande 500 000 kronor per område.

Några av de fysiska investeringar som kom på plats var pumptrackbana, badflotte, utegym, promenadstråk, grillhus, småbåtsbrygga, hinderbana och hjärtstartare. Engagemanget bland kommuninvånarna var stort.

Så genomfördes projektet

Arbetet startade i den norra delen av kommunen i områdena som utgår ifrån Ormaryd, Solberga och Äng. Andra året påbörjades arbetet i de södra delarna där Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöbygden ingår. Under projektets gång har mer än 300 idéer lämnats in och 25 procent av områdenas invånare varit med och röstat. I området som utgår ifrån Flisby gick föreningarna samman och valde att arbeta med annan metod.

Dessa satsningar röstades fram

Ormaryd: Småbåtsbrygga, bro över Svartån, grillhus, hjärtstartare och kompletterande belysning av ”byarundan”.

Solberga: Omklädningsrum och uppfräsning av badplatsen, utveckling av lekplatsen, klätterställning och uppfräschande av yta i anslutning till lekparken.

Äng: Utveckling av lekplatsen, kickbike-/skatepark, badflotte och äventyrshinderbana.

Fredriksdal: Hinderbana, ny belysning och miljöbelysning vid näridrottsplatsen och upprustning av huset på badplatsen.

Grimstorp: Belysning av promenadstråk, gång- och cykelgenväg till badplatsen, nytt omklädningsrum och grillplats på badplatsen.

Sandsjöbygden: Pumptrackbana, badflotte och grillplats på badplatsen i Sandsjöbaden, upprustning av badplats i Rödja och samlingslokal.

Stensjön: Lekplatsförnyelse, utegym, förbättring av skogsväg till idrottsplatsen/gångstråk, pumptrackbana och belysning vid badplatsen.

Projektets syfte

Syftet med En halv miljon var att:

  • Öka delaktigheten och ansvarstagandet för de som bor och verkar i kommundelarna
  • Stärka kommundelarnas identitet och framtidstro
  • Skapa trivsammare och tryggare miljöer
  • Skapa nya och stärka befintliga mötesplatser
  • Främja kommundelarnas attraktionskraft
  • Utveckla en levande landsbygd i samverkan mellan Nässjö kommun och medborgarna

Kontakt

Expandera Minimera

Simon Dagson
Projektledare
0380 -51 83 03
simon.dagson@nassjo.se