Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Exempelbild

Enkätresultat kring framtida ortsutveckling

Under hösten 2020 genomfördes två enkätundersökningar om framtida utveckling i kommunens orter. Den ena som utvärdering av medborgarbudgetprojekt; En halv miljon idéer och den andra som minienkät i de större samhällena.

I Äng, Solberga, Ormaryd, Fredriksdal, Grimstorp, Sandsjöfors och Stensjön genomfördes enkäten som en del av utvärderingen av medborgarbudgetprojektet En halv miljon idéer. I Forserum, Bodafors, Malmbäck, Anneberg och Flisby genomfördes en separat minienkät.

Upplysning kring enkäten spreds med affischer, i sociala medier och via samhällsföreningarna. Totalt 290 personer svarade på enkäten. Du kan läsa sammanställningen av svaren i Enkätundersökning om framtida utveckling i kommunens orter. Pdf, 425.5 kB.

Detta är ett mycket värdefullt underlag i framtagandet av kommande arbetssätt för landsbygds- och ortsutveckling och vi vill rikta ett stort tack till er som svarade på enkäten!