Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Hundrastgård i Nässjö

Under våren 2022 kommer det att anordnas en medborgardialog om hundrastgårdens placering i Nässjö.

I mars kommer tre möjliga platser att presenteras för Nässjös kommuninvånare. Då ges en chans att tycka till om hundrastgården placering.

En medborgardialog om hundrastgårdens placering anordnades även våren 2021, men den plats vid södra Ingsbergssjön som flest Nässjöbor föredrog och som tekniska servicenämnden tog beslut om visade sig vara förorenad. Det är inte farligt för människor att beträda platsen, men däremot olämpligt att hundar gräver i marken där.

Det är tekniska servicenämnden som kommer att ta det formella beslutet om hundrastgårdens placering. Anläggningen är planerad att byggas sommaren 2022.

Vilka platser är aktuella?

Tekniska serviceförvaltningen föreslår platser som är ligger centralt, har nära till parkering, med behörigt avstånd till bostäder och där det inte krävs alltför mycket markberedning. Dessutom ska marken vara kommunägd och inte innehålla några föroreningar. Det ska heller inte vara för nära en hårt trafikerad väg. Målet är att anlägga hundrastgården på en plats som är trivsam för både hundägare, hundar och förbipasserande.

Kontakt

Expandera Minimera

Tommy Friman
Tekniska serviceförvaltningen
0380-51 81 21
tommy.friman@nassjo.se