Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny
Foto på vatten i bassängen simhallen

Simhallsprojektet

Ett projekt pågår för att möjliggöra byggnation av en ny simhall i Nässjö.

En arbetsgrupp är igång med de förberedelser som behövs för att simhallen ska kunna förverkligas, bland annat pågår upphandling av en extern projektledare med expertkunskap på området.

Simhallens exakta placering och samordning med övriga funktioner i sim- och sporthallsområdet ska utredas och fastställas.

En ny detaljplan samt riktningar och beskrivningar ska tas fram och en entreprenör som bygger simhallen ska upphandlas.

Frågor och svar om Nässjös nya simhall

Bakgrund till simhallsprojektet

Kontakt

Expandera Minimera

Nässjö kommun
0380-51 80 00
kommunstyrelsen@nassjo.se