Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

En halv miljon idéer - medborgarbudget

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att godkänna Medborgarbudget som arbetssätt för fortsatt kommundelsutveckling i de mindre kransorterna under åren 2016-2020. Projektet kommer att gå under arbetsnamnet ”En halv miljon idéer”.

Namnet anspelar dels på alla goda idéer som projektet hoppas kunna generera, dels på den avsatta budgeten på 500 000 kronor för vart av ett av de åtta planeringsområdena som ingår i projektet. Budgeten ska användas till fysiska investeringar som bland annat bidrar till attraktivitet, trygghet och trivsel. Ett planeringsområde består av en tätort och omgivande landsbygd.

”En halv miljon idéer” bygger på medbestämmande hos kommuninvånarna och grundar sig kortfattat på sju steg:

  1. Kommunstyrelsen beslutar kring vilka kriterier som ska gälla för att projektidéer ska godkännas som förslag
  2. Nässjö kommun marknadsför medborgarbudget för att involvera så många som möjligt i dialogerna
  3. Idégenerering där invånarna får komma med idéer på hur resurserna ska användas
  4. Kommunen arbetar med idéerna tillsammans med invånarna och väljer ut ett antal för prioritering
  5. Rösta, låt invånarna prioritera vilka idéer som ska genomföras
  6. Genomföring av idéerna med medskapande av invånarna i området
  7. Uppföljning

”En halv miljon idéer” kommer att genomföras i 2-årscykler där första året är ett planeringsår där steg 1-5 genomförs. Under det andra året genomförs steg 6-7 och de projektidéer som invånarna röstat fram genomförs. För att skapa kontinuitet och engagemang kommer ”En halv miljon idéer” att genomföras två gånger i varje av de åtta planeringsområdena. Detta innebär att planeringsområdena har 250 000 kronor i investeringspengar per omgång.

Följ arbetet med medborgarbudget på En halv miljon idéers blogg.

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
simon.dagson@nassjo.se
0380-51 83 03