Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kvarteret Ärlan

Kvarteret Ärlan ligger vid Södra torget mellan Rådhusgatan och Storgatan. Omvandlingen av kvarteret Ärlan är en del i stadsbyggnadsvisionen och med sitt centrala läge är kvarteret en viktig del i utvecklingen av Nässjö city.

Utvecklingsprogram

Ett utvecklingsprogram har tagits fram för att visa på den planerade inriktningen och användningen av kvarteret och huvudbyggnaden. På sikt kommer bostäder vara den dominerande användningen av kvarteret tillsammans med flera andra mer öppna användningar. Tills vidare ska huvudbyggnaden ägas av kommunen.

Utvecklingsprogrammet har föregåtts av medborgardialog.
Mer information: Sammanställning resultat medborgardialog.
Denna dialog resulterade i fem ledord som varit ett viktigt underlag i framtagandet av utvecklingsprogrammet.

  • Bostäder
  • Öppet/tillgängligt
  • Mötesplatser/aktiviteter
  • Generationsöverskridande
  • Grönt

Ett öppet dialogmöte kring det färdiga förslaget till program hölls den 11 juni.
Mer information: Redogörelse för samrådetPDF.

En viktig del i underlaget till programmet är den tekniska utredning som gjorts för huvudbyggnaden.
Mer information: Teknisk utredningPDF.

Utvecklingsprogrammet ska behandlas av kommunfullmäktige under hösten 2018.
Mer information: Förslag till utvecklingsprogramPDF.

Intresseanmälningar för byggherrar

Alla intresserade byggherrar är välkomna att lämna intresse för exploatering av kvarteret Ärlan. Intresseanmälningar tas emot löpande av kommunen. Dialog inleds efter hand som anmälningar kommer in. Förslag till markanvisningsavtal kan upprättas när en uppgörelse finns om kommande utformning och detaljplanering.

Mer information: Markanvisning

Projektdirektiv

Mer information: Projektdirektiv kvarteret Ärlan

Styrgrupp

Projektets beslutande styrgrupp består av:
Anna-Carin Magnusson (S)
Anders Karlgren (M)
Laila Norss (KD)
Ann-Cathrin Gunnar (C)
Conny Dahnsson (KD)
Håkan Gustafsson (S)

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
0380-51 80 00

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.