Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kvarteret Ärlan

Kvarteret Ärlan ligger vid Södra torget mellan Rådhusgatan och Storgatan. Omvandlingen av kvarteret Ärlan är en del i stadsbyggnadsvisionen och med sitt centrala läge är kvarteret en viktig del i utvecklingen av Nässjö city.

Utvecklingsprogram

Ett utvecklingsprogram har tagits fram för att visa på den planerade inriktningen och användningen av kvarteret och huvudbyggnaden. På sikt kommer bostäder vara den dominerande användningen av kvarteret tillsammans med flera andra mer öppna användningar. Tills vidare ska huvudbyggnaden ägas av kommunen.

Utvecklingsprogrammet har föregåtts av medborgardialog,
Sammanställning resultat medborgardialog.

Denna dialog resulterade i fem ledord som varit ett viktigt underlag i framtagandet av utvecklingsprogrammet.

  • Bostäder
  • Öppet/tillgängligt
  • Mötesplatser/aktiviteter
  • Generationsöverskridande
  • Grönt

Ett öppet dialogmöte kring det färdiga förslaget till program hölls den 11 juni 2018,
Redogörelse för samrådet Pdf, 156.4 kB, öppnas i nytt fönster..

En viktig del i underlaget till programmet är den tekniska utredning som gjorts för huvudbyggnaden,
Teknisk utredning Pdf, 459.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Utvecklingsprogrammet har antagits av kommunfullmäktige under hösten 2018,
Förslag till utvecklingsprogram Pdf, 875.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Intresseanmälningar för byggherrar

Alla intresserade byggherrar är välkomna att lämna intresse för exploatering av kvarteret Ärlan. Intresseanmälningar tas emot löpande av kommunen. Dialog inleds efter hand som anmälningar kommer in. Förslag till markanvisningsavtal kan upprättas när en uppgörelse finns om kommande utformning och detaljplanering,
Markanvisning.

Projektdirektiv

Projektdirektiv kvarteret Ärlan Pdf, 199.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Styrgrupp

Projektets beslutande styrgrupp består av:
Anna-Carin Magnusson, kommunalråd KSO
Laila Norss, kommunalråd
Anna Gerebo, kommunalråd
Anders Karlsson, kommunalråd 
Erik Wågman, TSN ordf. 
Mikael Wallin, TSN ledamot
Helmuth Zechel, TSN ledamot
Håkan Gustafsson, SPN ordf.
HC Hellman, SPN ledamot
Conny Dahnsson, SPN ledamot
Malena Tovesson, kommundirektör
Kenneth Johansson, TSF förvaltningschef
Stefan Nilsson, SPK förvaltningschef
Stina Granberg Lindor, KLK utvecklingschef
Joel Spångby, TSF samhällsbyggnadschef
Erik Almquist, SPK planarkitekt

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
0380-51 80 00