Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Handskeryd södra

Nässjö kommun planerar för att erbjuda nya bostäder i södra Handskeryd. Målet är att kunna erbjuda villatomter för byggnation i egen regi.

Korta fakta

  • Typ av projekt: Exploateringsprojekt för bostäder.
  • Bebyggelse: Villor, radhus, parhus
  • Områdets storlek: cirka 5 ha
  • Villatomtsläpp: Beräknat tomtsläpp våren 2020

Lokalisering: Området är beläget söder om nuvarande villabebyggelse i Handskeryd och väster om skogskyrkogården längs Isåsavägen.

Området

Det nya villaområdet är en naturlig fortsättning på nuvarande villabebyggelse i Handskeryd. I samband med att Södra vägens sträckning mellan Kvarntorpet och Isåsa blir färdigställd blir områdets tillgänglighet god mot centrum och via ringleden.

Villatomter

Området kommer innehålla cirka 35 villatomter. Vill du ställa dig i tomtkö kan du göra det här.

Detaljplan för området

Ny detaljplan beräknas ha fått laga kraft i oktober 2019.

Markanvisning byggherrar

Intresseanmälan om markanvisning ska skickas till samhällsbyggnadsavdelningen på Nässjö kommun. Mer information kommer under detaljplanearbetet.

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se

Se var det finns lediga tomter
Nässjökartan
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.