Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Stensjön

Här kan du läsa om vad som är på gång i Stensjöns planeringsområde

Röstning pågår 14-27 oktober.

Röstningsmingel är 16 oktober kl 17.30-19.30 på den na lekparken vid förskolan. Alternativen som finns för röstning finns i foldern som vi har skickat ut och även här under.

1. Sjömärke på Måsastenarna

Kostnadsuppskattning: 10 000–25 000 kr
Ett sjömärke med solcellsbelysning sätts ut på ”Måsastenarna” i Nömmen både för att markera grundet och ge ett trevligt blickfång.

2. Läktare och bänk till isbanan

Kostnadsuppskattning: 10 000–25 000 kr
Träbänkar byggs i sluttningen mot isbanan för att skapa en mindre läktare för åskådare och en sittbänk ställs nere vid sargen för skridskoåkare.

3. Pumptrack för cykel och BMX

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
En pumptrackbana med större jordkullar för yngre och äldre som gillar cykel/BMX anläggs i det trädbevuxna området mellan ängen och bäcken som går från Bodagölen till Bodaviken.

4. Belysning vid badplatsen

Kostnadsuppskattning: 100 000–125 000 kr
Vägen från Björkövägen ner till badplatsparkeringen och ner till själva badplatsen förses med belysningsstolpar för säkrare promenader.

5. Fler redskap på utegymmet

Kostnadsuppskattning: 100 000–125 000 kr
Utegymmet kompletteras med fem redskap som fokuserar på ökad rörlighet mer än styrka. Redskapen placeras i anslutning till existerande gym vid Runeplan.

6. Promenad/joggingväg vid utegymmet

Kostnadsuppskattning: 175 000–200 000 kr
En längre sammanhängande promenadväg skapas genom att grusa upp skogsvägen från utegymmet vid Runeplan, förbi gärdsgården till grusvägen vid 128:an till ”aspelundsslingan”. I förslaget ingår även upprustning av en skogsväg från utegymmet till grusvägen som kommer fram vid järnvägsviadukten som gör det möjligt att ta sig till utegymmet genom skogen.

I första omgången vann förslagen om ett utegym vid Runeplan och en lekplats.

Utegym vid Runeplan

Utegymmet står färdigt och invigdes under hösten.

Utveckling av lekplatsen

Lekplatsen ska kompletteras med träd så småningom men är i övrigt färdig.

Förslag som inte rymdes inom "En halv miljon idéer" första omgången

  • Gång-cykelväg längs en kort bit av 128 (Trafikverket ansvarar för denna yta och önskemål framförs av Tekniska serviceförvaltningen).
  • Gatubelysning vid inkörning till liten grusväg (Trafikverket ansvarar för denna yta och önskemål framförs av Tekniska serviceförvaltningen).
  • Renovering av det gamla elljusspåret ( Markfrågan kunde inte lösas).
  • Tennisbana i anslutning till Runeplan (En ordentlig tennisbana ligger över projektets budget. De undersöktes om anläggande av en enklare modell kunde vara ett alternativ men något sådant gick inte allt lösa).
  • Större parkeringsplats vid badplatsen (Markfrågan kunde inte lösas).
  • Förankrad flotte vid badplatsen
  • Bastu ( Vidare dialog hålls inför nästa omgång då vi inför omgången 2017 inte kunde lösa den långsiktiga skötseln).
  • Plantera träd i samhället (skötselfrågan kunde inte lösas)
Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380 - 51 83 03
simon.dagson@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.