Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Grimstorp

Här kan du läsa om vad som är på gång i Grimstorps planeringsområde

Idéinlämning och idékväll

Nu är idéinlämningen öppen och du har möljigheten att påverka vad som görs för återstående budget genom att lämna in dina idéer fram till och med 2 juni. Du kan lämna in idéer via kartverktyget, telefon, e-post eller på plats.

25 april 18.30 bjuder vi in till idékväll i Träffpunkten 2 i Grimstorp. Där kan du träffa grannar och tillsammans prata om vad ni tror skulle vara de bästa åtgärderna i ert planeringsområde. Var med och påverka utvecklingen, ta med vänner och bekanta till idékvällen och spåna loss med idéer!

I första omgången vann förslaget om en belyst promenadslinga vid impregneringsområdet.

Utveckling av impregneringsområdet - Belyst promenadslinga

En belyst gångslinga genom/runt impregneringsområdet anläggs och ett antal bänkar placeras ut efter sträckan. Det har varit några turer fram och tillbaka med vilken dragning som skulle bli bäst. Vi har nu ett förslag som vi tror blir bra och arbetar vidare med att få igång arbetet på plats. Som det ser ut nu är kommer belysning längs grusvägen att komma upp först (markerad med heldragen linje) och i ett andra skede kommer en enkel grusväg att anläggas som sammanbinder befintlig grus väg med vägen till ridhuset (streckad linje). Exakt placering är inte klart.

Lyktstolpar är på plats på första delen och väntar på armaturer

Förslag som inte rymdes inom "En halv miljon idéer"

  • Cykelväg in till Nässjö ( Anläggning av cykelbana beräknas kosta 200 000 kr per km)
  • Anlägga fiber (ryms inte i budget)
  • Bredband via fiber till alla i Grimstorp (ryms inte i budget)
  • Gångväg runt lillesjön (Markfrågan kunde inte lösas)

Förslag som utförs utanför ”En halv miljon idéer”

  • Fylla ut hålor vid avfallsstationen (Tekniska Serviceförvaltningen ansvarar för att göra åtgärd)
  • Hundlatriner (Nässjö affärsverk kommer kolla på komplettering av hundlatriner)
  • Belysning vid avfallsstationen (Tekniska Serviceförvaltningen ansvarar för att göra åtgärd)
Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380 - 51 83 03
simon.dagson@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.