Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Grimstorp

Här kan du läsa om vad som är på gång i Grimstorps planeringsområde

Röstning pågår 4-17 november.

Röstningsmingel är 5 november 18-20 i träffpunkten 2 i Grimstorp. Alternativen som finns för röstning finns i foldern som vi har skickat ut och även här under.

1. Omklädningsrum vid badplatsen

Kostnadsuppskattning: 100 000–125 000 kr
Ett enklare omklädningsrum med väggar byggs vid badplatsen.

2. Ny grillplats på badplatsen

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
Grillplatsen förnyas med grill och bänkar att sitta på.

3. Gungor på badplatsen

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
Badplatsen får en gungställning med gungor.

4. Hinderbana på badplatsen

Kostnadsuppskattning: 175 000–200 000 kr
En hinderbana för barn görs på badplatsen.

5. Gång- och cykelstig till badplatsen

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
Stigen som går över mossen längs med kraftledningen till badplatsen görs iordning
med grusbeläggning så att det går att cykla där.

6. Hundrastgård på impregneringsområdet

Kostnadsuppskattning: 125 000–150 000 kr
En inhägnad hundrastgård görs längs med den nya belysningsslingan på
”impregneringsområdet”.

7. Grillplats och bänkar i ”parken” vid Lillesjön

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
En grusgång från vägen och en enklare grillplats med bänkar anläggs.

8. Gungbräda till lekplatsen vid näridrottsplatsen

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
En ny gungbräda ersätter något av de äldre redskapen på lekplatsen.

I första omgången vann förslaget om en belyst promenadslinga vid impregneringsområdet.

Utveckling av impregneringsområdet - Belyst promenadslinga

En belyst gångslinga genom/runt impregneringsområdet anläggs och ett antal bänkar placeras ut efter sträckan. Det har varit några turer fram och tillbaka med vilken dragning som skulle bli bäst. Första delen är klar och snart hoppas vi att andra delen blir färdig.

Lyktstolpar är på plats på första delen och väntar på armaturer

Förslag som inte rymdes inom "En halv miljon idéer" första omgången

  • Cykelväg in till Nässjö ( Anläggning av cykelbana beräknas kosta 200 000 kr per km)
  • Anlägga fiber (ryms inte i budget)
  • Bredband via fiber till alla i Grimstorp (ryms inte i budget)
  • Gångväg runt lillesjön (Markfrågan kunde inte lösas)

Förslag som utförs utanför ”En halv miljon idéer”

  • Fylla ut hålor vid avfallsstationen (Tekniska Serviceförvaltningen ansvarar för att göra åtgärd)
  • Hundlatriner (Nässjö affärsverk kommer kolla på komplettering av hundlatriner)
  • Belysning vid avfallsstationen (Tekniska Serviceförvaltningen ansvarar för att göra åtgärd)
Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380 - 51 83 03
simon.dagson@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.