Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Grimstorp

Här kan du läsa om vad som är på gång i Grimstorps planeringsområde

Resultat från röstningen i andra omgången:

Omklädningsrum vid badplatsen

Kostnadsuppskattning: 100 000–125 000 kr
Ett enklare omklädningsrum med väggar byggs vid badplatsen. Den ursprungliga placeringen var på parkeringsytan vid cykelstigen. Bygglov och strandskyddsdispens var klara men efter några påpekanden från Grimstorpsbor har vi nu igång en ny ansökan för att placera omklädningsrummet på andra sidan vägen i den norra delen av badplatsen mitt emot boden. Bygglovet väntas klart under juli månad.

Gång- och cykelstig till badplatsen

Gång och cykelstigen som går över mossen till badplatsen är färdig men ska evntuellt ses över till våren när det satt sig med gruset och se om det bör göras några kompletteringar.

I första omgången vann förslaget om en belyst promenadslinga vid impregneringsområdet.

Utveckling av impregneringsområdet - Belyst promenadslinga

En belyst gångslinga genom/runt impregneringsområdet anläggs och ett antal bänkar placeras ut efter sträckan. Det har varit några turer fram och tillbaka med vilken dragning som skulle bli bäst nu är slingan på plats, belysningen är installerad och en bänk kommer snart så att det går att ta en paus och njuta av solen.

Förslag som inte rymdes inom "En halv miljon idéer" första omgången

  • Cykelväg in till Nässjö ( Anläggning av cykelbana beräknas kosta 200 000 kr per km)
  • Anlägga fiber (ryms inte i budget)
  • Bredband via fiber till alla i Grimstorp (ryms inte i budget)
  • Gångväg runt lillesjön (Markfrågan kunde inte lösas)

Förslag som utförs utanför ”En halv miljon idéer”

  • Fylla ut hålor vid avfallsstationen (Tekniska Serviceförvaltningen ansvarar för att göra åtgärd)
  • Hundlatriner (Nässjö affärsverk kommer kolla på komplettering av hundlatriner)
  • Belysning vid avfallsstationen (Tekniska Serviceförvaltningen ansvarar för att göra åtgärd)
Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380-51 83 03
simon.dagson@nassjo.se