Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Grimstorp

Här kan du läsa om vad som är på gång i Grimstorps planeringsområde

Resultat från röstningen i andra omgången:

Förslaget om en genväg med cykel och gångstig över mossen till badplatsen fick flest röster följt av ett omklädningsrum vid badplatsen. Det detaljerade resultatet hittar du på dialogportalen.se

5. Gång- och cykelstig till badplatsen

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
Stigen som går över mossen längs med kraftledningen till badplatsen görs iordning med grusbeläggning så att det går att cykla där.

1. Omklädningsrum vid badplatsen

Kostnadsuppskattning: 100 000–125 000 kr
Ett enklare omklädningsrum med väggar byggs vid badplatsen

Vi har varit i kontakt med markägaren där gång och cykelstigen ska vara och väntar nu på att utförare ska göra jobbet. Vad gäller omklädningsrummet håller vi på att undersöka olika lösningar på vem som ska bygga, om det är något som kan göras av kommunen internt eller behöver köpas in från upphandlad entreprenör.

I första omgången vann förslaget om en belyst promenadslinga vid impregneringsområdet.

Utveckling av impregneringsområdet - Belyst promenadslinga

En belyst gångslinga genom/runt impregneringsområdet anläggs och ett antal bänkar placeras ut efter sträckan. Det har varit några turer fram och tillbaka med vilken dragning som skulle bli bäst nu är slingan på plats, belysningen är installerad och en bänk kommer snart så att det går att ta en paus och njuta av solen.

Förslag som inte rymdes inom "En halv miljon idéer" första omgången

  • Cykelväg in till Nässjö ( Anläggning av cykelbana beräknas kosta 200 000 kr per km)
  • Anlägga fiber (ryms inte i budget)
  • Bredband via fiber till alla i Grimstorp (ryms inte i budget)
  • Gångväg runt lillesjön (Markfrågan kunde inte lösas)

Förslag som utförs utanför ”En halv miljon idéer”

  • Fylla ut hålor vid avfallsstationen (Tekniska Serviceförvaltningen ansvarar för att göra åtgärd)
  • Hundlatriner (Nässjö affärsverk kommer kolla på komplettering av hundlatriner)
  • Belysning vid avfallsstationen (Tekniska Serviceförvaltningen ansvarar för att göra åtgärd)
Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380 - 51 83 03
simon.dagson@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.