Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Fredriksdal

Här kan du läsa om vad som är på gång i Fredriksdals planeringsområde

Röstning pågår 4-17 november.

Röstningsmingel kombinerat med invigning av hinderbanan från förra omgången lördagen 9 november kl 11-13 på lekplatsen i Fredriksdal. Vi bjuder på korv och tårta! Alternativen som finns för röstning finns i foldern som vi har skickat ut och även här under.

1. Rusta upp huset på badplatsen

Kostnadsuppskattning: 175 000–200 000 kr
Taket och delar av väggarna på huset vid badplatsen tas bort för att skapa ett soldäck och omklädningsrummen fräschas upp för att göra badplatsen ännu mer attraktiv.

2. Grusgång från parkeringen ner till vattnet vid badplatsen

Kostnadsuppskattning: 100 000–125 000 kr
Förslaget består av förbättring av grusvägen ner till toaletterna och en grusgång från toaletterna ner till vattnet för att göra det lättare för den som är rullstolsburen eller har svårt att gå att använda badplatsen.

3. Belysning på näridrottsplatsen

Kostnadsuppskattning: 50 000–75 000 kr
Näridrottsplatsen förses med belysning som lyser upp pulkabacken och näridrottsplatsen så att platsen kan användas även under årets mörka månader. Grönområdet ut mot vägen får miljöbelysning som lyser upp på ett trivsamt sätt.

4. Grillplats vid båtplatsen

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
En grillplats med bänkar anläggs vid båtplatsen och området fräschas upp för att skapa en mötesplats.

5. En småbåtsbrygga vid båtplatsen

Kostnadsuppskattning: 125 000–150 000 kr
En hög småbåtsbrygga i trä anläggs längs med stranden vid båtplatsen. Det gör att fler båtar får plats och det kan också bli en trevlig mötesplats.

6. Promenadslinga längs med ån

Kostnadsuppskattning: 75 000–100 000 kr
Längs med västra sidan av ån bakom lekparken grusas en promenadväg upp så att man kan gå längs med ån.

7. Liten cykel/BMX-bana

Kostnadsuppskattning: 10 000–25 000 kr
En liten cykel/BMX-bana med gruskullar görs i skogen för alla som gillar att cykla i terräng.

I första omgången vann förslaget om en hinderbana.

Hinderbanan är på plats. Så här fint blev det!

Förslag som inte rymdes inom "En halv miljon idéer" första omgången

  • Farthinder utmed samhällsvägen (Trafikverket ansvarar för insatser på samhällsvägen. Informationen framförs vid nästa möte).
  • Fler bussturer från Ekefall (Länstrafiken styr över antal turer, Nässjö kommun framför önskemålet till Länstrafiken).
  • Välkomstskyltar in i samhället (Trafikverket måste ge godkännande för uppförandet av portar. Tekniska Serviceförvaltningen för vidare dialog).
  • Anlägga mindre badplats vid Kansjön (Lämplig markyta kunde inte ordnas).

Förslag som utförs utanför ”En halv miljon idéer”

  • Hastighetsdisplayer vid ”stora vägen” (Tekniska serviceförvaltningen placerar ut hastighetsdisplayer under en period).
  • Gallring av träd vid ån ( Görs av skogslaget under våren 2018)
  • Ersätta lutande granen (Görs utanför projektet ”En halv miljon idéer”)
Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380 - 51 83 03
simon.dagson@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.