Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Fredriksdal

Här kan du läsa om vad som är på gång i Fredriksdals planeringsområde

Resultat från röstningen i andra omgången:

Förslaget om att rusta upp huset på badplatsen fick flest röster följt av belysning på näridrottsplatsen.

1. Rusta upp huset på badplatsen

Kostnadsuppskattning: 175 000–200 000 kr
Taket och delar av väggarna på huset vid badplatsen tas bort för att skapa ett soldäck och omklädningsrummen fräschas upp för att göra badplatsen ännu mer attraktiv. Förslaget innefattar i dagsläget ett soldäck och ett omklädningsrum istället för de väggar och tak som finns idag. Detaljer med eventuell vattentoalett är under utredning.

Vi undersöker olika möjligheter till genomförande och planerar att göra den detaljerade utformningen tillsammans med de som lämnat förslaget. Det lutar nu åt att studenter på Brinellskolans hantverksprogram kommer att göra delar av arbetet, förhoppningsvis till badsäsongen 2021.

Belysning på näridrottsplatsen

Näridrottsplatsen förses med belysning som lyser upp pulkabacken och näridrottsplatsen så att platsen kan användas även under årets mörka månader. Grönområdet ut mot vägen får miljöbelysning som lyser upp på ett trivsamt sätt.

Belysningen är på plats. Vi har fått till oss att miljöbelysningen kunde vara starkare och ska titta på det.

I första omgången vann förslaget om en hinderbana.

Hinderbanan är på plats. Så här fint blev det!

Förslag som inte rymdes inom "En halv miljon idéer" första omgången

  • Farthinder utmed samhällsvägen (Trafikverket ansvarar för insatser på samhällsvägen. Informationen framförs vid nästa möte).
  • Fler bussturer från Ekefall (Länstrafiken styr över antal turer, Nässjö kommun framför önskemålet till Länstrafiken).
  • Välkomstskyltar in i samhället (Trafikverket måste ge godkännande för uppförandet av portar. Tekniska Serviceförvaltningen för vidare dialog).
  • Anlägga mindre badplats vid Kansjön (Lämplig markyta kunde inte ordnas).

Förslag som utförs utanför ”En halv miljon idéer”

  • Hastighetsdisplayer vid ”stora vägen” (Tekniska serviceförvaltningen placerar ut hastighetsdisplayer under en period).
  • Gallring av träd vid ån (Görs av skogslaget under våren 2018)
  • Ersätta lutande granen (Görs utanför projektet ”En halv miljon idéer”)
Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380-51 83 03
simon.dagson@nassjo.se