Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Regler

Vad kan din idé handla om?

För att din idé ska kunna gå att rösta på ska den handla om en förbättring av den fysiska miljön som:

 • Gör området eller platsen attraktivare
  eller…
 • Är en ny mötesplats eller förbättrar en mötesplats som redan finns (kan vara inomhus så väl som utomhus – helt enkelt en plats där man träffas!)
  eller…
 • Gör platsen tryggare och trivsammare
  eller…
 • Stärker identiteten och framtidstron hos de som bor i området

Med fysisk åtgärd menas förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats, t.ex. badbrygga, lekredskap, bänkar, plantering i park, skulpturer, belysning etc. Din idé kan också handla om att förbereda för en fysisk åtgärd, t.ex. en förstudie eller projektering.

Förutom sakerna ovan måste din idé även:

 • Vara till för en bred målgrupp eller kunna användas av så många som möjligt.
 • Inte strida mot kommunallagen eller andra lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra. Den får heller inte strida mot svensk lagstiftning, t.ex. genom att vara diskriminerande, miljöförstörande etc.
 • Placeras eller genomföras på en plats som alla har tillgång till.
 • Lämnas in till Nässjö kommun inom angiven tidsperiod
 • Godkännas av förslagsställaren efter kommunens bearbetning, förutsatt att förslagsställaren återkopplar inom utsatt tid.

För att din idé ska vara genomförbar får den inte kosta mer än 200 000 kronor. Förslaget ska också långsiktigt kunna skötas och underhållas antingen genom egen/lokal insats (t.ex. en förening) eller av Nässjö kommun. Kostnad och skötsel är något som Nässjö kommun tar reda på innan röstning, om du inte själv redan vet.

Vem får lämna förslag?

Alla som bor i planeringsområdet är välkomna att lämna förslag! Det går bra att göra det ensam eller flera tillsammans.

Hur lämnar jag in mitt förslag?

Idéinlämningen är avslutad i samtliga områden. Under röstningsfliken hittar du information om de förslag som gått vidare till röstning i respektive område samt resultatet i de områden där omröstningarna är avslutade. Här hittar du instruktioner för hur du lämnar ditt förslag Pdf, 523.4 kB.. När du lämnar in ditt förslag får du lämna kontaktuppgifter, här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter Pdf, 99.2 kB..Bor du i Flisby planeringsområde kan du inte lämna in ditt förslag via kartan. Här kan du läsa mer om vad som gäller för Flisby.

Du kan också lämna in ditt förslag till Simon Dagson, simon.dagson@nassjo.se, 0380-51 83 03.

Eller skicka med post till:
Kommunledningskontoret
Att: Simon Dagson
Nässjö kommun
571 80 Nässjö

Hur går röstningen till?

Alla boende inom planeringsområdena, oavsett ålder, får vara med och prioritera vilka av de inkomna förslagen som ska genomföras genom att rösta. Det som krävs är att personen förstår röstningen och kan göra ett aktivt val. Varje person har totalt tre röster att fördela på de röstningsbara förslagen. Rösterna kan fördelas fritt på 1-3 förslag. Resultatet av röstningen fastställer prioriteringsordningen för vilka förslag som ska genomföras.

Vad gör jag om min idé inte passar in i 1/2 miljon idéer?

Passar inte ditt förslag in enligt de regler och kriterier som finns för 1/2 miljon idéer så finns det andra sätt att driva förslaget vidare. Här är några förslag på andra vägar du kan gå:

Andra bidrag/finansiering

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett antal olika bidragsformer.

Leaderföreningen Astrid Lindgrens Hembygd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. främjar och driver lokal utveckling. Du kan höra av dig till Astrid Lindgrens Hembygd för att testa din idé och de kan hjälpa dig att se om den kan passa in deras utvecklingsstrategi och utveckla idén vidare.

Region Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stödjer regionala utvecklingsprojekt.

Du kan även kontakta projektledaren Simon Dagson så kan han hjälpa dig vidare.

Felanmälan

Felanmälan som gäller elnät, gatubelysning, fjärrvärme, renhållning och vatten och avlopp kan du göra via e-tjänst i kommunens självservice. Via samma e-tjänst gör du även felanmälan om det gäller gator, lekplatser, parker och natur samt belysning.
Lämna synpunkt till kommunens samtliga områden, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380-51 83 03
simon.dagson@nassjo.se