Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Om ½ miljon idéer

Under 2016-2020 arbetar Nässjö kommun med kommundelsutveckling i kommunens åtta mindre planeringsområden: Flisby, Ormaryd, Solberga, Äng, Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöbygden. Vi har valt att arbeta med medborgarbudget som arbetsmetod och gett projektet namnet ”En halv miljon idéer”.

Namnet anspelar dels på de många idéer som kommer att kläckas, dels på den budget på totalt 500 000 kronor som finns till varje planeringsområde som ingår i projektet. Alla som bor i planeringsområdet får vara med och bestämma vad pengarna ska användas till!

Norra kommundelen består av Flisby, Ormaryd, Solberga och Ängs planeringsområde och startade sin första medborgarbudget 2016. Norra delarna är nu inne i genomförandet av förslagen som tagits fram i den andra medborgarbudgeten.

Södra kommundelen består av Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöbygdens planeringsområde och startade sin första medborgarbudget 2017. Södra delarna ska snart köra igång sin andra medborgarbudget.

Så här går det till med medborgarbudget

De boende i planeringsområdet träffas för att prata om idéer som utvecklar planeringsområdet. Förslagen ska handla om förbättringar i den fysiska miljön. Mer om vilken typ av åtgärder som pengarna kan användas till hittar du i projektets regler.

Medborgarna lämnar in sina idéer till kommunen, antingen en och en eller flera tillsammans. Nässjö kommun bearbetar, finslipar och kostnadsberäknar idéerna i dialog med de som lämnat förslag. För att ett förslag ska gå att rösta på ska det uppfylla de utsatta kriterierna.

Nu är det dags för de boende i planeringsområdet att bestämma vad pengarna ska gå till. Detta sker genom att de boende i planeringsområdet röstar på de förslag de tycker bäst om.

De förslag som får flest röster och ryms inom planeringsområdets budget genomförs.

När förslagen är färdiga och på plats ska det självkart firas och uppmärksammas!

Tidsplan

En halv miljon idéer kommer att genomföras i två omgångar i vart och ett av de åtta planeringsområdena 2016-2020. Projekttiden är två år per omgång där första året är planeringsår med idéinlämning, omarbete till röstningsbara förslag och omröstning. Andra året genomförs de förslag som röstats fram.

Fördelning av budget

Varje planeringsområde har totalt 500 000 kronor till fysiska investeringar. Pengarna fördelas på två medborgarbudgetprocesser per planeringsområde som genomförs under en fyraårsperiod. Varje medborgarbudgetprocess har därmed en budget på 250 000 kronor. Varje enskild investering får enligt kriterierna inte kosta mer än 200 000 kronor.

En halv miljon idéer syftar till att

  • Öka delaktigheten och ansvarstagandet för de som bor och verkar i kommundelarna
  • Stärka kommundelarnas identitet och framtidstro
  • Skapa trivsammare och tryggare miljöer
  • Skapa nya och stärka befintliga mötesplatser
  • Främja kommundelarnas attraktionskraft
  • Utveckla en levande landsbygd i samverkan mellan Nässjö kommun och medborgarna

Vill du veta mer om En halv miljon idéer?

Är du intresserad av att läsa mer om En halv miljon idéer och arbetssättet med medborgarbudget är du välkommen att läsa Projektbeskrivning ”En halv miljon idéer” – Medborgarbudget i de mindre kommundelarna Pdf, 514.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Simon Dagson, kontaktuppgifter hittar du längre upp i högerspalten.

Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380-51 83 03
simon.dagson@nassjo.se