Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Solberga

Här kan du läsa om vad som kommer att göras i Solbergas planeringsområde och vad som redan blivit genomfört inom projektet

Detta är på gång just nu i Solbergas planeringsområde

De framröstade förslagen bearbetas i projektgruppen

Klätterställning på lekplatsen

Förslaget innebär att en ny klätterställning sätts upp på lekplatsen bakom Stubben för de som gillar att klättra och klänga. Det är budgeterat 75 000 -100 000 kr för klätterställningen och vi håller nu på med att ta fram alternativ för vilken klätterställning det ska bli.

Utegym vid lekplatsen

Ett utegym ska anläggas vid lekplatsen bakom Stubben, med ca 6 stationer med fastgjutna redskap som tränar igenom kroppen. Det är budgeterat 75 000 - 100 000 kr för åtgärden och vi tittar nu på vilka redskap som kan bli aktuella.

Vi har bytt ut de redskap vi först föreslog mot några i metall efter önskemål från förslagsställarna. Vi undersöker nu monteringskonstnaderna för att se exakt hur många redskap vi får på plats med de pengar som återstår. Nässjö affärsverk ser även när de ska planera in genomförandet.

I första omgången vann förslagen om en förnyelse av lekplatsen och nytt omklädningsrum vid badplatsen.

Här är bilder på omklädningsrummet.

Förslag som genomförts utanför projektet

 • Kur till bussväntande barn vid Stubben (genomfördes av Nässjö kommun hösten 2018 utanför 1/2 miljon idéer)

Förslag som inte ryms inom "En halv miljon idéer"

Andra omgången

 • Byte av kompostpåsar, från bruna pappåsar till gröna platspåsar (Det är NAV som ansvarar för avfallshanteringen)
 • Trottoar längs hela Nässjövägen (Trafikverket är ansvarig myndighet, Nässjö kommun framför önskemål till Trafikverket)
 • Hastighetsdämpande åtgärder genom Solberga (Trafikverket är ansvarig myndighet, Nässjö kommun framför önskemål till Trafikverket)
 • Cykelväg till Anneberg (Trafikverket är ansvarig myndighet, Nässjö kommun framför önskemål till Trafikverket)
 • Cykelväg till Nässjö (Trafikverket är ansvarig myndighet, Nässjö kommun framför önskemål till Trafikverket)
 • Löpbana/elljusspår (Ryms inte i budget)
 • Bullerplank mot järnvägen (Ryms inte i budget)

Första omgången

 • Seniorbostäder
 • Hastighetsdämpande åtgärder genom Solberga
 • Gång- och cykelväg genom Solberga och bort till Anneberg
 • Gång- och cykelväg vid vägen mot Flisby
 • En riktig rondell som inte kan köras sönder av slarviga bilförare, gärna med planteringar som det var förr i tiden
 • Röjning av vegetation på ovårdade tomter
 • Trottoar längs hela Nässjövägen
Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380 - 51 83 03
simon.dagson@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.