Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Solberga

Här kan du läsa om vad som kommer att göras i Solbergas planeringsområde och vad som redan blivit genomfört inom projektet

Detta är på gång just nu i Solbergas planeringsområde

Klätterställning på lekplatsen

Klätterställningen är på plats och grillplatsen har flyttats mer centralt i området.

Utegym vid lekplatsen

Ett utegym blev framröstat på andra plats men kan tyvärr inte genomföras då regelverket ändrats och vi i projektgruppen missade detta fram till att vi skulle beställa jobbet. Istället blir det en ny omröstning. Istället vann förslaget om ordnande av ytan

Ordnande av ytan mellan lekplatsen och Stubbens gräsyta.

Ytan mellan lekplatsen och gräsytan har röjts på sly för att öppna upp och koppla samman ytorna. Mindre diknings och markarbeten har gjorts för att göra vattnet mer synligt och jämna till ytan. Efter omröstningen har vi i kontakt med idrottsföreningen beslutat att inte göra några spänger men röja av, fräscha upp och öppna upp kring vattnet. Så här blev det:

Upparbetade kostnader

Vi har fått frågor om vad genomförda projekt faktiskt har kostat då vi tyvärr i flera fall ha haft högre kostnader än de som uppskattats inför röstning. De översiktliga uppskattningarna har tyvärr visat sig vara för låga i flera sammanhang och de faktiska kostnaderna har blivit högre. Vi beklagar detta och tar med dessa lärdomar i arbetet framöver. Nedan är en bild på upparbetade och förväntade kostnader som gett siffran 65 000 kr till omröstningen.

Omklädningsrummet: Den stora fördyringen var att grunden ändrades från trädäck till stenplattor. Detta gav betydligt högre markarbeteskostnader och var en miss i kommunikationen mellan de som byggde och beställde markarbetet och projektledningen. En kontainer skickades även tillbaka i samband med rivningen vilket gjorde rivningskostnaderna högre. Kostnaden för byggandet har inte belastat projektet.

Hinderbana och grill: Markarbetet blev dyrare än uppskattat vid hinderbanan och grill.

Klätterställning: För att vara för lite äldre barn hittade vi en lite större klätterställning än vi först tänkt, därför är den lite dyrare. Markarbetet ser också ut att bli dyrare efter att entreprenören tittat på plats.

Excelark med kostnader, kontakta Simon om du vill ha dessa redogjorda på tel: 0380518303

I första omgången vann förslagen om en förnyelse av lekplatsen och nytt omklädningsrum vid badplatsen.

Här är bilder på omklädningsrummet.

Förslag som genomförts utanför projektet

 • Kur till bussväntande barn vid Stubben (genomfördes av Nässjö kommun hösten 2018 utanför 1/2 miljon idéer)

Förslag som inte ryms inom "En halv miljon idéer"

Andra omgången

 • Byte av kompostpåsar, från bruna pappåsar till gröna platspåsar (Det är NAV som ansvarar för avfallshanteringen)
 • Trottoar längs hela Nässjövägen (Trafikverket är ansvarig myndighet, Nässjö kommun framför önskemål till Trafikverket)
 • Hastighetsdämpande åtgärder genom Solberga (Trafikverket är ansvarig myndighet, Nässjö kommun framför önskemål till Trafikverket)
 • Cykelväg till Anneberg (Trafikverket är ansvarig myndighet, Nässjö kommun framför önskemål till Trafikverket)
 • Cykelväg till Nässjö (Trafikverket är ansvarig myndighet, Nässjö kommun framför önskemål till Trafikverket)
 • Löpbana/elljusspår (Ryms inte i budget)
 • Bullerplank mot järnvägen (Ryms inte i budget)

Första omgången

 • Seniorbostäder
 • Hastighetsdämpande åtgärder genom Solberga
 • Gång- och cykelväg genom Solberga och bort till Anneberg
 • Gång- och cykelväg vid vägen mot Flisby
 • En riktig rondell som inte kan köras sönder av slarviga bilförare, gärna med planteringar som det var förr i tiden
 • Röjning av vegetation på ovårdade tomter
 • Trottoar längs hela Nässjövägen
Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380-51 83 03
simon.dagson@nassjo.se