Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ormaryd

Här kan du läsa om vad som kommer att göras i Ormaryds planeringsområde och vad som redan blivit genomfört inom projektet

Detta är på gång just nu i Ormaryds planeringsområde

De framröstade förslagen bearbetas i projektgruppen

Paviljong med grill vid Sjöparken

Förslaget innebär fortsatt utveckling av Sjöparken genom att en paviljong med tak, sittplatser och grillplats placeras med utsikt över sjön. Det är budgeterat 75 000 -100 000 kr för paviljongen. Byggandet är i princip färdigt och vi inväntar de sista justeringarna och slutbesiktning.

Genomförda förslag

Hjärtstartare i bygdegården

Hjärtstartaren kom på plats och kompletterades med elinkoppling för värme på vintern.

Ny bro över Svartån

Bron över Svartån vid gamla järnvägen mot Anneberg ska bytas ut mot en ny i samma stil eftersom den nuvarande är i dåligt skick. Bron är nu på plats!

 I första omgången vann förslagen om en småbåtsbrygga och ny gångväg vid Sjöparken och belysning av "byarundan". Här är bilder på den nya bryggan och belysningens sträckning.

Förslag som inte ryms inom "En halv miljon idéer"

Ormaryd planeringsområde

  • Mjuk beläggning på lekplatsen (Kommunen använder andra material vid lekplatser)
  • Motionsspår (Ryms inte i budget/Markfrågan kunde inte lösas)
  • Äventyrsbana, likt den i Lövhult (Skötselfrågan kunde inte lösas)
  • Farthinder i samhället (Trafikverket är ansvarig myndighet, Nässjö kommun framför önskemål till Trafikverket)
  • Bastu vid badplatsen (På grund av säkerhetsrisken tillåts inte byggnation av bastu vid kommunala badplatser)
  • Anlägga en riktig pulkabacke (Ingen lämplig plats har hittats där åtgärden skulle rymmas inom budget)
  • Flytta klockstapeln till ”mitt i Ormaryd” (Klockstapelföreningen vill ha kvar den på nuvarande plats)
Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380-51 83 03
simon.dagson@nassjo.se