Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Äng

Här kan du läsa om vad som kommer att göras i Ängs planeringsområde och vad som redan blivit genomfört inom projektet

Detta är på gång just nu i Ängs planeringsområde

Äventyrshinderbana bredvid isbanan

En äventyrlig hinderbana i naturmaterial som passar för lite äldre barn och vuxna var målet och nu är den på plats! Det är på gång kompletterande belysning som ger visst ljus i området. Bilden är tagen av Nina strax efter att den blev färdigmonterad och fotspåren i snön vittnar om att några redan hittat dit direkt. Vi hoppas på invigning till våren/sommaren.

Redskap från hinderbanan i snö

Badflotte vid badplatsen

Badflotten är på plats! Det blev en kraftigare, underhållsfri variant som kan ligga i året runt i Dundersjön.

I första omgången vann förslagen om en kickbikebana och upprustning av lekplatsen med en hinderbana och picknickbord.

Nedan är bilder på hinderbanan på centrumplan och bilder från invigningen under hösten 2018 när skate och kickbikeparken kommit på plats.

Förslag som inte ryms inom "En halv miljon idéer"

Från andra omgången

 • Lokal för senior, för att gympa och umgås. Eventuellt IT-utrustad (Ryms inte i budget)
 • Ute-gym vid lekplatsen (Närboende har uttryckt önskemål om att lekplatsen förblir lekplats)
 • Pulkabacke bakom Holken (Ryms inte i budget)
 • Upprustning av elljusspåret med ny belysning (Ryms inte i budget)
 • Upprustning av gång/cykelbana längs Fågelvägen (Trafikverket är ansvarig myndighet, Nässjö kommun framför önskemål till Trafikverket)
 • Ungdomsgård (Ryms inte i budget)
 • Förbättra skötsel och tillgänglighet av elljusspåret (Skötselavtal finns med Ängs SK som kan få flis från Kommunen)

Från första omgången

 • Nybyggnation på kommunala och privata tomter
 • Tågstopp med av- och påstigning
 • En samlingslokal för tonåringar
 • Konstgräs på 7-manna grusplanen invid Holken
 • Bredda gatan från stationshuset till järnvägsbommarna.
Klicka här för att gå till En halv miljon idéers startsida

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380-51 83 03
simon.dagson@nassjo.se