Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Röstingen är avgjord i Solberga

Exempelbild

Upprustning av området mellan lekplatsen och gräsytan vid Stubben fick flest röster

45 personer röstade och förslaget om att göra iordning fick 67 % av rösterna (90 av 135 röster). Förslaget om nytt trädäck vid Stubben fick 33% av rösterna. Under röstningsminglet i Stubben kom det in 11 röster, resterande röster har kommit in online via röstningsformuläret.

Vi börjar med att genomföra det vinnande förslaget, planerad start våren 2021. När det är färdigt tar vi ställning till vad som händer med eventuella pengar som är kvar. Om det går att genomföra en mindre variant av trädäcket med de pengar som blir över gör vi troligen det.

Det vinnande förslaget är alltså att: Göra iordning ytan mellan lekplatsen och gräsytan utanför Stubben. Ytan mellan lekplatsen och gräsytan röjs på sly för att öppna upp och koppla samman ytorna. Mindre diknings- och markarbeten görs för att göra vattnet mer synligt och jämna till ytan. Området får även 2-4 träspänger för att skapa en gångstig så att man lätt kan ta sig mellan lekplatsen och gräsytan.