Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Röstningen i Solberga är öppen!

Exempelbild

Röstningsmingel 3 november i Stubben kl 18.30-20.00

Röstningsmingel i Stubben 3 november kl 18.30-20.00. Drop-in där du kan höra mer om förslagen och rösta. Vi håller avstånd i lokalen och vid behov begränsar antalet i lokalen för att minska smittspridningsrisken.

Vi har fick in nio förslag. Några var liknande och har slagits ihop, några har vi inte kunnat genomföra av olika anledningar som presenteras nedan. Två förslag finns kvar att rösta på. Du som bor i Solbergas planeringsområde kan rösta fram det förslag du tycker är bäst genom att följa länken till röstning. Du kan även scanna in QR-koden nedan med kameran i din smartphone.

Förslagen som finns att rösta på är:

Nytt trädäck runt stubben och en altandörr för att lättare använda däcket från Stubben.
Samhällssektionen river det gamla trädäcket och ersätter det med ett nytt större. Det nya trädäcket sträcker sig 5 meter ut från Stubbens vägg. En altandörr installeras för att kunna använda det nya trädäcket ännu bättre. Nässjö kommun köper in byggnadsmaterial. Om det blir pengar kvar används dessa till att göra ett tak till delar av trädäcket

Uppskattad kostnad 50 000 - 65 000 kr.

Göra iordning ytan mellan lekplatsen och gräsytan utanför Stubben.
Ytan mellan lekplatsen och gräsytan röjs på sly för att öppna upp och koppla samman ytorna. Mindre diknings och markarbeten görs för att göra vattnet mer synligt och jämna till ytan. Området får även 2-4 träspänger för att skapa en gångstig så att man lätt kan ta sig mellan lekplatsen och gräsytan.

Uppskattad kostnad 30 000- 35 000 kr.

Utöver dessa förslag fick vi även in förslag på och kort förklaring till varför de inte finns med att rösta på

  • Bygga nytt omklädningsrum på badplatsen vid Älmeshultasjön - Detta kommer att göras ändå
  • Göra en basket och innebandyplan på gräsytan utanför Stubben - Kostar mer än 65 000 kr
  • Utegym vid fotbollsplanen - Idrottsföreningen vill inte ta på sig skötselansvaret
  • Hundrastgård/hundlekpark - Vi hittade ingen bra yta som vi kan ordna skötsel på långsiktigt
  • Hastighetssänkande åtgärder på Eksjövägen - Det är Trafikverkets väg och kommunen får inte göra några åtgärder på vägar som inte är kommunens.