Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Vad händer i Grimstorp, Fredriksdal, Stensjön och Sandsjöbygden?

Exempelbild

Nu börjar det närma sig! I Grimstorp, Fredriksdal, Stensjön och Sandsjöbygden röstades det fram fem förslag som ska genomföras under 2018. Under våren har vi tillsammans med förslagställarna planerat så att de ska kunna bli verklighet.

Grimstorp

Belysningsrunda på impregneringsområdet kommer anläggas under hösten 2018. Slingan som kommer anläggas ser ni på bilden nedan, det kommer även placeras ut ett antal bänkar utmed sträckan.

Fredriksdal

I Fredriksdal fick förslaget om att anlägga en hinderbana vid lekplatsen flest röster. Sedan röstningen i november har ungdomar i Fredriksdal kollat på olika varianter på hinderbaner och tyckt till om vad de skulle tycka vore bäst och roligast! Utifrån de önskemål som kom in så beställdes en hinderbana. Förhoppningen är att hinderbanan kan vara på plats i slutet av augusti.

Sandsjöbygden

Pumptrack vid gamla dagis fick flest röster i Sandsjöbygden. Pumptracken är beställd och kommer vara på plats i slutet av augusti eller början av september.

Samlingslokal Rödja, planeringen pågår och baracken kommer vara på plats under sen höst.

Stensjön

Lekplatsen, planeringen pågår och samhällsföreningen tillsammans med förslagsställarna har lämnat in ett förslag på utrustning.

Utegym, planering pågår.