Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Vilka är med i projektgruppen för ”En halv miljon idéer”?

Projektgrupp, från väster till höger: Fredrik Rendahl, Karolina Haag Sjöberg, Dennis Lundquist, Jennifer Cronborn, Tommy Friman, Johan Grändemark och Pär Jansson (inte med i bild).

Många av er har träffat mig (Jennifer Cronborn) eller mina kollegor ute på röstningsmingel och idékvällar. Som projektgrupp ansvarar vi för att projektet ”En halv miljon idéer” uppnår sina mål och att de idéer som ni lämnar in kostnadsberäknas och tas tillvara på ett bra sätt. Men även att de förslag som får flest röster genomförs tillsammans med förslagsställarna.

”En halv miljon idéer” använder sig av medborgarbudget som arbetsmetod som är ett nytt sätt att arbeta med utveckling i Nässjö. Det är en lärande process och vi vill hela tiden göra förbättringar och ändringar där det behövs så att processen blir så bra som möjligt för er som bor i kransorterna men även i den egna organisationen.

” En halv miljon idéer” är ett otroligt spännande projekt att arbeta med och vi i projektgruppen vill presentera oss lite närmare.

I projektgruppen sitter följande personer:

Fredrik Rendahl, jobbar på samhällsplaneringskontoret där han är planarkitekt och ansvarar tillsammans med sina kollegor för framtagandet av detaljplaner och Nässjö kommuns nya översiktsplan. Fredrik har jobbat i kommunen sedan hösten 2017. för

Karolina Haag Sjöberg är jobbar på avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling som är en del av kommunledningskontoret. Ansvarsområden är bland annat kollektivtrafikfrågor, medborgardialog och sekreterare i två av de kommunala bolagen. Karolina har jobbat i kommunen sedan 2008.

Dennis Lundquist, jobbar på avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling som är en del av kommunledningskontoret. Dennis är utvecklingsstrateg och arbetar med Nässjö kommuns ledningssystem, samhällsbyggnadsfrågor, medborgardialog och mycket annat.

Jennifer Cronborn, jobbar på avdelningen för tillväxt och hållbarutveckling som är en del av kommunledningskontoret. Ansvarsområden är bland annat landsbygdsutveckling, befolkningsstatistik och medborgardialog. Jennifer har jobbat i kommunen sedan 2016.

Tommy Friman, jobbar på Tekniska Serviceförvaltningen där han är utredningsingenjör samt avdelningschef. Ansvarsområdet är bland annat kommunens skogar. Tommy har jobbat i kommunen sedan 2013.

Johan Grändemark, jobbar som Projektansvarig på Nässjö Affärsverk AB med arbetsuppgifter inom mark och anläggningsarbete. Johan började sin anställning på Nässjö Affärsverk AB hösten 2017

Pär Jansson, jobbar på Kultur- och fritidsförvaltningen där han är enhetschef för Fritid. Ansvarsområden är bland annat visionsarbetet i Lövhult och kommunala fritidsanläggningar.