Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Vad händer i Äng, Ormaryd & Solberga?

Nu börjar det närma sig! I Äng, Solberga och Ormaryd röstades det fram sex förslag som ska genomföras under 2017. Under våren har vi tillsammans med förslagställarna planerat så att de ska kunna bli verkliget.

Ormaryd

Byarundan: Arbetet med belysningen runt byarundan är igång. Nässjö affärsverk som kommer anlägga belysningen har varit ute på plats i Ormaryd och mätt upp antal stolpar och placering. Det praktiska arbetet med att placera ut belysningsstolparna kommer påbörjas i september och vara på plats innan höstens kommer.

Sjöparken: I veckan gick startskottet för arbetet med Sjöparken. Som första steg görs markarbete som förväntas vara klart denna veckan (v.31). Sedan byggs bryggan av Ormaryds samhällsförening under augusti.

Exempelbild

Solberga

Badplatsen: Till badplatsen har det beställts nya bryggdelar som är på plats sedan några veckor. Även strandlinjen har blivit påfylld med sand. I september ska omklädningsrummet rivas och i samarbete med Brinellgymnasiet så kommer elever bygga ett nytt omklädningsrum, som placeras ut under våren 2018.

Lekplatsen: I april beställdes leksaksutrustning, den är nu på plats hos Nav (Nässjö affärsverk) som monterar ihop utrustningen. Under v. 35 kommer arbetet påbörjas och leksaksutrusningen placeras ut. Förhoppningen är att lekplatsen ska vara klar i mitten av september.

Redskapen på bilden är utvalda av förslagsställarna. Det kommer även finnas hoppstubbar och en grill.

Äng

Lekplats: I april beställdes leksaksutrustning, den är nu på plats hos Nav (Nässjö affärsverk) som monterar ihop utrustningen. Under v. 35 kommer arbetet påbörjas och leksaksutrusningen placeras ut. Förhoppningen är att lekplatsen ska vara klar i mitten av september.

Kickbike: Förslaget avser att skapa aktiviteter för barn och unga i Äng genom att anlägga en skatebord och kickbikebana. I maj beställdes fyra hinder som kommer placeras vid centrumplan. När lekplatsen anläggs kommer även utrustningen placeras ut.

De hinder som kommer placeras är inte exakt de på bilden men liknade.