Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

120 inkomna idéer för utveckling!

Inlämningen av förslag till ”En halv miljon idéer” är avslutad och sammanlagt har det kom in 120 förslag från Grimstorp, Fredriksdal, Stensjön och Sandsjöbygden. De inkomna förslagen rör allt från utomhusbio, laddningsstationer för elbilar och utveckling av lekplatser.

Jag (Jennifer Cronborn) som är projektledare kommer tillsammans med projektgruppen som består av representanter från tekniska serviceförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, NAV Entreprenad och samhällsplaneringskontoret börja bearbeta de inkomna förslagen.

Bearbetningen innebär att vi:

  • Ser efter så att ditt förslag möter kriterierna.
  • Kostnadsberäknar ditt förslag.
  • Besöker platserna som rör inkomna förslag

Jag kommer även bjuda in de som lämnat in förslag till en uppföljningsträff i respektive område. Eftersom det är flera personer som lämnat in liknande förslag så kommer det finnas möjlighet att slå ihop och vidareutveckla förslagen tillsammans med de andra förslagsställarna.