Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Vad händer i Flisby?

Föreningarna i Flisby planeringsområde har valt att inte använda medborgarbudget som arbetssätt för att komma fram till vad den avsatta budgeten på 500 000 kronor ska användas till.

Idéer och förslag samlas istället in via föreningarna i Flisby socken och FliSam (Flisby Föreningssamarbete). Nedan ser ni en beskrivning av arbetssättet.

FliSams styrelse har nu genom utvärderingsmatrisen poängsatt de 40 idéer som kommit in. Idéerna har rört allt från linbana till Anneberg och satsningar på ett nytt centrum. Utifrån de 40 inkomna idéerna landade prioriteringen på 12 av de inkomna idéerna. FliSams styrelse har sedan presenterat resultatet av utvärderingsmatrisen och de 12 idéerna som ska bli verkligt. Övriga medlemmar i FliSam var nöjda med styrelsen arbete med urval av idéer. Nedan presenteras de 12 idéerna.

Den 15 december ska Nässjö kommuns styrgrupp fastställa prioriteringen. För varje idé har det utsetts en ansvarig som efter årsskiftet tillsammans med Nässjö kommun kommer lägga upp planeringen för genomförandet.