Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Vi har ett resultat!

360 röster för en ”En halv miljon idéer”. Ett stort tack till alla som varit med och engagerat sig i ”En halv miljon idéer”. Nu är resultatet av er röstning klart och nedan kan ni se vilka förslag som vann på er ort!

Under 2017 kommer alla förslag genomföras och efter årsskiftet kommer personerna bakom de vinnande förslagen bjudas in till vidare planering av genomförandet.

Äng

Kickbike och skatebordbana 100 000 kr

Förslaget avser att skapa aktiviteter för barn och unga i Äng genom att anlägga en skatebord och kickbikebana. Detta innebär att asfalt anläggs på 100kvm, asfalten är format i upp och nergångar vilket skapar hinder för skatebords och bikebikes.

Utveckling av lekplatsen 150 000 kr

Lekplatsen i Äng ligger centralt och används idag av barnfamiljer, men är även en viktig plats för förskolan. Förslaget innebär att lekplatsen rustas upp, redskapen förnyas och bord och bänkar placeras i anslutning till lekplatsen. Genom att förnya lekplatsen och anlägga ytor för social samvaro, skapas en samlingsplats för gamla som unga.

Ormaryd

Belysa delar av Byarundan 100 000 kr

Byarundan är centralt belägen i Ormaryd och används idag som motionsstråk. Vissa delar av Byarundan har redan belysning, men från Solavägen mot Turlunda är det mörkt. Genom att sätta dit gatubelysning på den obelysta delen skapas ett belyst stråk som möjliggör motion även på kvällstid.

Utveckla Sjöparken 139 000 kr

Sjöparken är en plats där många boende i Ormaryd har sina båtar. Platsen är i behov av upprustning och stigen dit är i dåligt skick. Förslaget innebär att ett fast träddäck byggs med en flytbrygga kopplad till och nere vid vattnet placeras en ny grill. För att göra hela vägen ner till Sjöparken mer lättillgänglig för personer med funktionshinder eller barnvagn beläggs stigen med grus.

Solberga

Utveckling av lekplatsen 130 000 kr

Lekplatsen i Solberga ligger centralt och är en viktig mötesplats. Förslaget innebär att lekplatsen rustas upp och redskapen förnyas. Genom att blanda klassiska lekredskap med mer naturinspirerad utrustning, t.ex. stockar och stenar, skapas en mötesplats som passar alla åldrar. En grillplats med tillhörande bord och bänkar anläggas också.

Utveckling av badplatsen 60 000 kr

Sommartid badar, solar och umgås Solbergaborna på badplatsen vid Hästsjön. Badplatsen är i behov av upprustning och förslaget innebär nya omklädningsrum stående på ett trädäck (likt de i Ormaryd), mer sand vid stranden och en ny grillplats med tillhörande bänkar och bord.