Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Inlämningen är stängd. Vad händer nu?

Inlämningen av förslag till ½ miljon idéer är avslutad och sammanlagt har det kom in 58 förslag från Äng, Solberga och Ormaryd. De inkomna förslagen rör allt från upprustning badplatser till skatebordramper.

Jag (Jennifer Cronborn) som är projektledare kommer tillsammans med projektgruppen som består av representanter från tekniska serviceförvaltningen, kultur och fritidförvaltningen, NAV Entreprenad och samhällsplaneringskontoret börja bearbeta de inkomna förslagen.

Bearbetningen innebär att vi:

  • Ser efter så att ditt förslag möter kriterierna.
  • Kostnadsberäknar ditt förslag.
  • Besöker platserna som rör inkomna förslag

Jag kommer även bjuda in de som lämnat in förslag till en uppföljningsträff i respektive område. Eftersom det är flera personer som lämnat in liknande förslag så kommer det finnas möjlighet att slå ihop och vidareutveckla förslagen tillsammans med de andra förslagsställarna.

Uppföljningsträffarna kommer vara följande datum:

Ormaryd, 4 oktober kl. 18 på Bygdegården

Solberga, 5 oktober kl.18 på Stubben

Äng, datum kommer inom kort