Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Förslagen duggade tätt i Ormaryd

Onsdagskvällen tillbringade 20 invånare från Ormaryds planeringsområde med att prata utveckling av sitt område i Ormaryds bygdegård.

Stämningen var god och idéerna många. Efter en tipspromenad som satte igång deltagarnas funderingar kring sin närmiljö visade det sig att Ormarydsborna trivs bra i sitt område och listan över områdets styrkor blev lång. Några av de styrkor som listades var den goda sammanhållningen och gemenskapen som, enligt dem, skapar en levande landsbygd, lugnet. Läget och närheten till Nässjö och Eksjö, badplatsen och naturen var andra styrkor som framhölls. Det visade sig vara desto svårare att lista svagheterna med området, men flera saknade närbutiken i Ormaryd. Andra svagheter som kom upp var de höga hastigheterna bilisterna håller genom samhället, de bristfälliga förbindelsena med kollektivtrafiken och skolskjutsarna och avsaknaden av staket längs med järnvägen.

Bygdegårdsföreningen hjälpte oss med fikat som avnöts i samband med diskussioner kring projektet och vilka idéer som kan inrymmas i ½ miljon idéer. Flera framhöll att broarna över Svartån behöver renoveras, likaså gångvägen till idrottsplatsen TT-vallen. Vägen till båtplatsen, Sjövallen, behöver förbättras och flera lade fram önskemål om ett utegym/hinderbana/parkour i kombination med ett motionsspår.