Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Om- och tillbyggnad av Rosenholmskolan

Det finns ett behov av att utöka antalet elevplatser på Rosenholmsskolan. Våren 2022 genomgår därför Rosenholmskolan en om- och tillbyggnation som planeras vara klart höstterminen 2023.

Korta fakta:

  • Typ av projekt: Om- och tillbyggnad
  • Byggstart: Våren 2022
  • Beräknat färdigställande: Terminstart höstterminen 2023
  • Investering: Cirka 38 miljoner
  • Entreprenör: Byggkompaniet i Nässjö AB
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Lokalisering: Rosenholmsskolan Forserum 7:1, Duvan (Brandstationen) 20.

Projektet:

Projektet omfattar en tillbyggnad av undervisningslokaler samt ombyggnad av kök. Matsalen utökas ytterligare för att tillgodose behovet av det totala elevantalet på skolan. För att möjliggöra ovanstående flyttas befintlig hemkunskapsundervisning till bottenplan på ”Duvan/kullen”. Samtidigt iordningställs resterande klassrum på ”Duvan/Kullen” för att möjliggöra flytt av bild och musikundervisning hit från huvuddelen av skolan.

Behovet av att utöka antalet elevplatser på Rosenholmsskolan har framställts av barn- och utbildningsförvaltningen. Projektet syftar också till att samla huvuddelen av undervisningen till Rosenholmskolan. Och samordnas med en rad arbeten för planerat underhåll. Så som nytt fläktrum och byte av ventilationsaggregat i Hus 01, ombyggnad av värmesystem och förändrad sophantering.

Bildspel

Bildspelet nedanför visar arkitektritningar för situationsplanen och fasader.

Dagsläget december 2022

Nu har entreprenaden kommit en bit på väg på utsidan och det pågår även invändiga arbeten i tillbyggnaden.
Se nya fasadbilder nedan.

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Erik Westerlund
erik.westerlund@nassjo.se