Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Åkerskolan

Under 2018  och 2019 byggs  Åkerskolan om. Dels utifrån förändrad verksamhet när tillagningsköket Centralköket flyttat till nya lokaler och ska ersättas av ett mottagningskök, dels utifrån behov på skolan av större matsal, tydligare entré, bättre expeditioner för elevhälsa och skola, mer lättåtkomligt bibliotek mm. 

Planerad ombyggnation:

Ombyggnation kök

I och med nybyggnation av ett nytt Centralkök i anslutning till Ingsbergs förskola behöver lokalerna förändras till ett mottagningskök.

Utökning matsal

Om skolan ska i framtiden kunna rymma ett större antal elever behövs en rejäl utökning av ytan. Detta är möjligt framförallt genom att centralkökets ytor minskas ner till ytor för ett mottagningskök.

Tydlig entré och expeditionsdelar

En tydlig entré och en välkomnande reception underlättar bemötandet för alla barn, elever och anställda eller besökare.

Förbättrade lokaler för Elevhälsan

Elevhälsans lokaler förbättras genom att reception och rektorsexpedition flyttas till närheten av entrén.

Mediatek

Ett nytt mediatek skapas i hjärtat av Skolan.

Slöjd

Tillbyggnad av en suterrängvåning, vilket är en konsekvens av rådande markförhållanden, ger möjlighet att samlokalisera trä- och metallslöjden samt textilslöjden och att lösa tillgänglighetsproblem som idag finns när man ska ta sig till trä- och metallslöjden.

Samlokalisera särskolan

I förslaget ingår att flytta träningssärskolan, idag belägen på Handskerydsskolan, till Åkerskolan.

Färdigställande

Invigningen är planerad till 31 oktober 2019.

Kontakt

Expandera Minimera