Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Södra vägen etapp 1

Första delen på Södra vägen för att färdigställa ringleden kring Nässjö.

Korta fakta

 • Typ av projekt: Infrastrukturprojekt
 • Byggstart: 2019
 • Beräknat färdigställande: 2021
 • Entreprenadform:
  Bro (totalentreprenad genom Trafikverket)
  Väg (Utförandeentreprenad)
 • Entreprenör: Bro (Ej upphandlad) Väg (Nässjö Affärsverk)

Lokalisering: Kvarntorpsrondellen till Isåsavägen 

Projektet

Nässjö kommun arbetar för att under perioden 2018-2028 färdigställa ringleden kring Nässjö stad, där delen som saknas sträcker sig från Kvartorpsrondellen till Sörängsrondellen. I den fördjupade översiktsplanen för Nässjö stad finns utvecklingsområden för bostäder och industri utpekade. Flera av dessa områden ligger i de södra delarna av Nässjö vilket innebär att ringleden på sikt är en förutsättning för att staden ska kunna växa så som planerat. För att kunna finansiera utbyggnaden har sträckan delats upp i fyra etapper.

Etapp 1

Den första etappen sträcker sig från Kvarntorpsrondellen till Isåsavägen vilket innebär att stambanan behöver passeras med hjälp av en vägbro. Då denna bro ska gå över stambanan som är Trafikverkets område krävs att bron projekteras, handlas upp och byggs med Trafikverket som byggherre. Detta gäller även spexhultsbron som i samband med byggnation av den nya vägbron kommer bytas ut till en gång och cykelbro. Den vägbyggnation som ska genomföras i första etappen projekteras och byggs av Nässjö kommun och Nässjö affärsverk.

Lokalisering

Se karta nedan.

Tidplan

2018

 • Arkeologiska utredningar
 • Geotekniska utredningar
 • Projektering av väglinje
 • Detaljplanearbete

2019

 • Detaljprojektering bro
 • Start entreprenad av vägbyggnation

2020

 • Byggnation av vägbro över stambanan
 • Utbyte av spexhultsbron.
 • Färdigställande väg med rondell vid isåsavägen

2021

 • Färdigställande och öppnande för trafik.

Detaljplan för området

Detaljplanearbetet pågår och beräknas vara färdigställt under 2018.

Kontakt

Expandera Minimera

Trafikingenjör
Jonas Funkquist
0380-51 81 19
jonas.funkquist@nassjo.se