Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Bostadsområdet Snuggarp Forserum

I Snuggarp i Forserum släpps nu tretton nya villatomter till försäljning. Området som är beläget mittemot fotbollsanläggningen Trollevi. Mer information finns i försäljningsprospektet ”Villatomter i ForserumPDF”. Information om de översiktliga geotekniska förutsättningarna finns i ”Geoteknisk undersökningPDF”.

Tomter kommer i första hand fördelas till registrerade personer i Nässjö kommuns tomtkö och i turordning med hänsyn till kötid.

Ansökan om anvisning av tomt ska göras på blankett ”Ansökan för tomt och småhusPDF”. Blanketten ska vara kommunen tillhanda senast fredagen den 19 november.

Blanketten kan skickas i brev till Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen eller via e-post till tekniska@nassjo.se . Det är viktigt att ni anger alla de tomter som ansökan gäller i rangordning. Eftersom tomterna fördelas via kötid i tomtkön så kan ju inte alltid förstahandsvalet tillgodoses utan något lägre rankat tomtalternativ kan bli aktuellt.

Efter sammanställning av inkomna ansökningar kommer erbjudande skickas ut till intressenter om att få teckna köpekontrakt för tomt.

Området

Med sin närhet till Forserums centrum, två sjöar, badplats, förskola, idrottsanläggning och motionsspår kommer området att erbjuda ett attraktivt boende. I området kommer det även gå att bygga någon typ av flerbostadshus, såsom punkthus, men även parhus, radhus eller kedjehus.

Byggherrar

Är du intresserad av att bygga i Snuggarp besök markanvisning, eller kontakta samhällsbyggnadsavdelningen på Nässjö kommun

Villatomter

Indelning av tomterna framgår av bilderna. Klicka för att förstora bilderna. Vill du ställa dig i tomtkö kan du göra det här.

Karta

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Jan Petersén
0380-51 82 13
jan.petersen@nassjo.se

Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se

Se var det finns lediga tomter
Nässjökartan
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.