Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bostadsområdet Folkets Park

Det som tidigare varit Nässjö stads folkpark är under omvandling. Folkets Park ska istället erbjuda ett attraktivt, tillgängligt och modernt boende för alla.

Korta fakta

  • Typ av projekt: Exploateringsprojekt för bostäder
  • Bebyggelse: Villor, radhus, parhus, mindre lägenhetshus
  • Områdets storlek: cirka 3ha
  • Villatomtsläpp: 4 villatomter släpptes under 2015
  • Byggstart: Infrastrukturen färdigställdes under 2015

Lokalisering: Området Handskeryd i Nässjö.

Området

Målet med området är att bebyggelsen ska vara blandad, enplanshus med olika ägandeformer, villor och flerbostadshus. Under de år nya Folkets park byggts upp har det släppts fyra villatomter och byggts nio parhus och kedjehus i området. I parken ska en ny lekplats färdigställas under 2018. Parken är tänkt som en stadsdelspark för hela Handskeryd att vistas och trivas i.

Byggherrar

Brechensbauer Design Group AB uppför två parhus och en friliggande villa, totalt fem bostäder.

För mer information och intresseanmälan, besök mäklaren Fastighetsbyråns webbplats, eller kontakta Fastighetsbyrån, 070 671 90 03, anders.torstensson@fastighetsbyran.se

FH4 Holding 6 AB ska bygga ett serviceboende som Nässjö kommun avser att hyra samt minst 20 lägenheter. Mer information kommer.

Villatomter

Fyra villatomter släpptes under 2015. Vill du ställa dig i tomtkö kan du göra det här. Vill du se vilka tomter som finns kvar för dig att bygga på i området så hittar du det på Nässjökartan nedan.

Detaljplan för området

En lagakraftvunnen detaljplan är framtagen för området. Du hittar den här: Gällande detaljplaner.

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se

Se var det finns lediga tomter
Nässjökartan
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.