Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bostadsområdet Ledet, Nässjö

Bostadsområdet Ledet började byggas 2010 och har sedan dess varit ett mycket attraktivt villaområde för byggnation i egen regi.

Korta fakta

  • Typ av projekt: Exploateringsprojekt för bostäder
  • Bebyggelse: Villor, radhus
  • Områdets storlek: cirka 100ha
  • Villatomtsläpp: 8 villatomter släpptes under våren 2017
  • Byggstart: Första etappen påbörjades vintern 2010 och har senare byggts på i två etapper.

Lokalisering: Östra Nässjö.

Området

Sedan byggstart har det skett tre tomtsläpp i området där det i dagsläget finns cirka 30 villor byggda. Området erbjuder främst villabyggnation men det kan också bli tal om radhus, parhus eller kedjehus på några av de ej släppta tomterna i norra änden av området.

Byggherrar

Inga byggherrar i dagsläget.

Villatomter

Under våren 2018 släpptes två nya villatomter till tomtkön på Ledet som tidigare varit bundna till ett husföretag. Vill du ställa dig i tomtkö kan du göra det här. Vill du se vilka tomter som finns kvar för dig att bygga på i området så hittar du det på Nässjökartan nedan.

Detaljplan för området

En lagakraftvunnen detaljplan är framtagen för området. Du hittar den här: Gällande detaljplaner.

Markanvisning byggherrar

En förfrågan om markanvisning har skickats ut. Har du inte fått den men är intresserad av att bygga på Ledet, kontakta samhällsbyggnadsavdelningen på Nässjö kommun. För att se vilka områden som är tillgängliga för markanvisning kan du kolla in Nässjökartan.

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se