Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Text

Frågor och svar om medborgarservice i Malmbäck

Här hittar du ett axplock av de vanligaste frågorna om förändringarna av medborgarkontoret i Malmbäck. Allt eftersom vi får till oss fler frågor så kommer fråga och svar att publiceras även här.

Fråga/diskussion: Vi är inte emot förändringen men ta inte bort böcker.

Svar: Utbudet av böcker kommer att finnas men alla står inte i hyllorna. Böcker kan precis som nu beställas och hämtas i Malmbäck.

Fråga/diskussion: Paviljong på skolan är det bästa förslaget.

Svar: Skolmiljön blir tryggare för eleverna om medborgarkontoret lämnar området.

Fråga/diskussion: Ica är ett bra alternativ.

Svar: Ja, det blir central placering och gynnar handeln.

Fråga/diskussion: Vilka näringsidkare förutom ICA är tillfrågade?

Svar: Vi har varit i kontakt med fastighetsägarna av Betel och i ett tidigare skede tittade vi på kommunens egen fastighet, Malmåkra.

Fråga/diskussion: Vad är kostnaden för att bygga om nuvarande utrymme på skolan?

Svar: Det kostar omkring 2,2 mkr att bygga om till skollokaler.

Fråga/diskussion: Vad kostar det att bygga om baksidan?

Svar: Ungefär 1,5 mkr sedan kostar paviljonglösningen ungefär 4,5 mkr.

Fråga/diskussion: Nuvarande läge är inte optimalt – det är avsides.

Svar: Centrumläge skapar närhet. Tryggheten för eleverna ökar vid en flytt.

Fråga/diskussion: Ny entré på skolans baksida.

Svar: Kostnaderna för det alternativet är höga. Vi kommer heller inte ifrån att skolan ska vara skola.

Fråga/diskussion: Bra förslag om 5-10 år.

Svar: Utvecklingen går snabbt. Det behövs att någon går först. 

Fråga/diskussion: Måste vara större utbud att välja på än 250 – 300 böcker

Svar: Det är 250-300 titlar och antalet böcker blir fler. De mest populära finns det fler exemplar av. Det är viktigt att det finns ett bra system för att leverera beställda böcker samt att byta böcker. Ambitionen är att bibehålla eller helst öka antalet utlån. Ett bra grundbestånd av kvalitativ barnlitteratur är viktigt. 

Fråga/diskussion: En neutral samlingsplats mycket viktig. Kyrkor i all ära men alla är inte bekväma med att besöka dessa.

Svar: Samarbetet med civilsamhället är viktigt kommunen kan inte göra allt.

Fråga/diskussion: 30 kvm, väldigt lite för alla de funktioner som de ska rymma.

Svar: Medborgarkontoren ska bli mer digitala men allt finns kvar men i mindre format. 

Fråga/diskussion: Bra lokaler idag men flytta ingången.

Svar: Skolan växer och behöver ner yta dessutom är det ett kostsamt förslag.

Fråga/diskussion: Ny parkering i anslutning till ny ingång på baksidan och sporthall så man slipper gå genom skolan.

Svar: Vid en flytt behövs ingen ny parkering. 

Fråga/diskussion: Bolagen i Nässjö kommun, bidrar de med pengar till kommunkassan? T.ex. NAV? De skär guld med täljkniv, har en oöverblickbar fordonsflotta med nya fordon på endast treårsleasing. Här finns pengar att hämta hem till verksamhet i kommunen.

Svar: Ja.

Fråga/diskussion: Bibliotekarie, viktigt.

Svar: Håller med, både när det gäller utveckling och för att ta biblioteket in i framtiden.

Fråga/diskussion: Vad händer om Ica stänger?

Svar: Förslaget innebär stärkt näringsliv på orten. Ett hyresavtal kommer att skrivas.

Fråga/diskussion: Ensamarbete är inget problem.

Svar: Alla är inte eniga om det men det finns ett fackligt krav.

Fråga/diskussion: Vad händer med alla böcker?

Svar: Prioriterat, att de ska komma till användning om det går.

Fråga/diskussion: Bokbilens funktion?

Svar: Komplement till stationärt bibliotek. Resurs för förskolan. Kanal mellan stationärt bibliotek och stadsbibliotek på landsbygden.

Fråga/diskussion: Bibliotek på ICA blir inte bra

Svar: Det stärker näringslivet och det är viktigt med dagligvaruhandel på orten. Man måste våga prova nytt.

Fråga/diskussion: Det är medvind i Malmbäck, dags att satsa på Malmbäck

Svar: Ja.

Fråga/diskussion: Hur ska man förboka böcker om det blir en förändring?

Svar: På samma sätt som idag. Antingen får man hjälp med det eller så bokar man sina böcker själv digitalt.

Fråga/diskussion: Jag vill fortfarande kunna läsa dagstidningen

Svar: Den möjligheten kommer att finnas kvar.

Fråga/diskussion: Varför ska det satsas 0,2 tjänst på bibliotek och 0,6 tjänst på samhällsvägledare? Det borde vara tvärtom. Biblioteksfrågorna tar upp 90 % av arbetet, och inte frågorna kring samhällsvägledning.

Svar: Ökad service inom medborgarkontoret inom det digitala området inte minst kopplat mot utlåning. Det är riktigt att stor del av verksamheten är relaterad till utlåning.

Fråga/diskussion: Bokanslaget är alldeles för litet idag.

Svar: Anslagen ska ses över till 2019.

Fråga/diskussion: Vad händer med den ombyggnad som gjorts på skolan med nya fönster m.m.?

Svar: I möjligaste mån kommer material så som fönster behövas även om det blir verksamhetsförändring

Fråga/diskussion: Alla har inte tillgång eller kan ny teknik.

Svar: Där kommer medborgarkontoret att ha en viktig roll att överbrygga den digitala klyftan.

Fråga/diskussion: Vad kostar ombyggnationen av medborgarkontorets lokaler till skollokaler? 

Svar: Omkring 2,2 mkr

Fråga/diskussion: Kommer det bli tillräckligt med grupprum? 

Svar: Det kommer förutom klassrum även bli grupprum när medborgarkontorets lokaler byggs om.

Fråga/diskussion: Samtal om skolbibliotekets bemanning. 

Svar: Det finns flera lösningar. Ett samtal som får fortsätta på skolan. Som information kan nämnas att BU tänker ta hjälp av Bibliotekschefen i Nässjö för uppbyggnad av skolbiblioteket.

Fråga/diskussion: Var finns skolbibliotekets plats i skolan? 

Svar: Personal och elever kommer att bestämma var biblioteket ska ligga och hur det ska se ut.

Fråga/diskussion: Kan bokbilen ersätta skolbiblioteket? 

Svar: Nej, bokbilen kommer framförallt serva förskolan och landsbygden.

Fråga/diskussion: Malmbäck växer snabbt utifrån närheten till Torsvik. Gör en större utbyggnad av förskolan.

Svar: Förslag finns i kommande investeringsbudget.

Fråga/diskussion: Det är bättre att bygga en permanent förskola med kvalitet än bygga till med paviljonger.

Svar: Driftekonomiskt är det korrekt men investeringsmedel saknas.

Fråga/diskussion: Blir inte förskolegården för liten när man bygger till förskolan? 

Svar: Förskolegården klarar Boverkets rekommendationer av yta per barn.

Fråga/diskussion: Är personalen med i arbetet?

Svar: Ja.

Fråga/diskussion: Kommer renovering av den befintliga förskolan att ske i samband med utbyggnaden?

Svar: Ja, på den förskola som byggs till.

Fråga/diskussion: Kommer femårsverksamheten finnas kvar?

Svar: Frågan får riktas till förskolechefen som planerar och organiserar verksamheten.

Fråga/diskussion: Ska Malmbäcks Västra förskolan bli en byggnad som hänger ihop eller ska det bli två separata byggnader?

Svar: Det blir en byggnad.

Fråga/diskussion: Behov av tre förskoleavdelningar?

Svar: Från början var förslaget att tillbyggnaden skulle omfatta två avdelningar på Malmbäck Västra och en avdelning på Malmbäck Östra. Av byggtekniska skäl kommer enbart tillbyggnad ske av Malmbäck Västra förskola. Men förändringen innebär att den tillbyggnaden blir större och omfattar tre avdelningar.

Fråga/diskussion: Varför vill inte Nässjö kommun satsa på bibliotek?

Svar: Just nu genomgår biblioteken en transformering utifrån låntagarnas ändrade beteende. Många kommuner väljer att lägga ner sina filialbibliotek till förmån för det centralt placerade biblioteket. Den vägen har inte Nässjö kommun valt utan vill behålla servicen i kransorterna om än i mindre skala. Precis som du skriver kommer en bokbil att vara ett välkommet tillskott och måste ses som en satsning på biblioteksverksamheten.

Kontakt

Expandera Minimera

Katrin Fritz, avdelningschef
0380-51 80 21
katrin.fritz@nassjo.se

Therese Ekbladh, chef medborgarkontoret
0380-51 86 57
therese.ekbladh@nassjo.se

Cecilia Gerhardsson, kommunledningsstrateg
0380-51 80 51
cecilia.gerhardsson@nassjo.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.