Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Medborgarservice i Malmbäck

Under det kommande året kommer alla som bor i postnummerområdena
i och runt Malmbäck att få ett antal nyhetsbrev med information om den förändringsprocess som medborgarservicen genomgår. Det är viktigt att du som bor i området vet vad som händer och när det blir verklighet. Vi planerar att skicka ut ett antal brev under 2019. Om du vill veta vad som händer mellan varje brev så är du välkommen att besöka den här sidan.

Den 6 februari beslutade kommunstyrelsen dels att medborgarkontoret i Malmbäck ska lämna lokalerna i Malmbäcks skola, dels att medborgar- och biblioteksservicen ska omformas och i större grad integreras med digital teknik. Inriktningen är att medborgarservice ska samlokaliseras med ICA Nära i Malmbäck.

Flytt av medborgarkontor

Under mars öppnar medborgarservice tillfälliga lokaler. Verksamheten har stängt för besök då flytten genomförs. Under den här perioden kan du som behöver komma i kontakt med kommunen som vanligt ringa 0380-51 80 00.

Den mest frekvent utlånade litteraturen kommer att följa med till de tillfälliga lokalerna.

I skrivande stund är placeringen av medborgarservice oklar. Arbete för att hitta tillfällig lokal pågår.

Ombyggnation Malmbäcks skola och Malmbäcks västra förskola

Antalet barn och elever ökar i Malmbäck. Därför kommer barn- och utbildningsförvaltningen med hjälp av tekniska serviceförvaltningen att ställa i ordning fler klassrum och grupprum på Malmbäcks skola. Målet är att dessa ska vara klara till höstterminen 2019.

Malmbäcks västra förskola kommer att byggas till med två avdelningar. Byggnationen beräknas också vara färdig i augusti 2019.

Uppbyggnad av skolbibliotek

Under våren ska ett skolbibliotek byggas upp på Malmbäcks skola. Detta kommer att bli snarlikt de skolbibliotek som finns på andra skolor i kommunen. Elever och personal kommer tillsammans att bestämma var biblioteket ska placeras och rektor kommer att ta hjälp i uppbyggnaden av bibliotekschefen. Han kommer också vara behjälplig med val av ny litteratur till skolbiblioteket.

Utformning av medborgarservice

Under mars ska en så kallad fokusgrupp bildas. Gruppens uppdrag blir att hjälpa till med att utforma morgondagens medborgarservice. I gruppen ska projektledare, personalrepresentanter samt några engagerade malmbäcksbor ingå. Gruppen bör bestå av 5-6 personer. Inbjudan att delta i fokusgruppen skickas till samhällsföreningen. Målet är att gruppens arbete ska starta i slutet av mars.

Fokusgruppen kommer att träffas ett antal kvällar under våren för att tillsammans diskutera hur man, inom politiskt fastställda ramar, vill utforma den framtida medborgarservicen i Malmbäck. Gruppens arbete kommer att kopplas till en styrgrupp.

Biblioteksservice

Den mest frekvent utlånade litteraturen, inte litteratur som tillhör skolbiblioteket, kommer att följa med till den tillfälliga placeringen och sedermera till ICA Nära. Det fysiska bokbeståndet kommer att innehålla ett utbud för både barn och vuxna. Det kommer även att gå att beställa böcker via nassjo.se och få dem levererade inom några dagar. Den som behöver hjälp med att beställa böcker är välkommen in till medborgarservice.

Nässjö kommun håller på att upphandla en bokbil. Denna kommer att förstärka servicen.
Mer information om turer och annat kommer under våren.

Frågor och funderingar

Om du har frågor om förändringen är du välkommen att höra av dig till oss. Vi lägger upp alla frågor vars svar som vi tror kan intressera flera på sidan Frågor och svar.

Du är välkommen att höra av dig till:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.