Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny


Lagar som styr kommunen

Den kommunala verksamheten styrs av ett antal lagar.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen, riksdagens webbplats

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen, riksdagens webbplats

Kommunallagen

Kommunallagen, riksdagens webbplats

Lag om offentlig upphandling

Lag om offentlig upphandling, riksdagens webbplats

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

För frågor om nationella minoriteter I Nässjö kommun - kontakta enheten för flerspråkighet, tel. 0380-518350,

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, riksdagens webbplats

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), riksdagens webbplats

Miljöbalken

Miljöbalken, riksdagens webbplats

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen, riksdagens webbplats

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen, offentlighetsprincipen, riksdagens webbplats

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen, riksdagens webbplats

Skollagen

Skollagen, riksdagens webbplats

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen, riksdagens webbplats

 

Kontakt

Expandera Minimera

Medborgarkontoret
0380-51 80 00

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.