Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Nämnder

Nämnder

En nämnd är utsedd av kommunfullmäktige att ansvara för en viss förvaltning och deras verksamhet. Varje nämnd består av 3-13 politiker beroende på hur stor verksamheten är. Nämnden beslutar i ärenden som bara gäller den egna förvaltningen. Nämnden ska också se till att förvaltningen genomför de beslut som kommunfullmäktige fattar och som gäller för förvaltningen. Nämnden lämnar också förslag till beslut till kommunfullmäktige i de frågor de själva inte får besluta över.

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande är Leif Ternstedt (S), tel. 0380-169 21 (bostad).
bukontoret@nassjo.se

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande är Angelica Weber (S), tel. 0380-66 04 90 (bostad).
kultur.fritid@nassjo.se

Socialnämnden
Ordförande Anders Karlgren (M), tel. arb. 0380-51 86 10.
socialforvaltningen@nassjo.se

Samhällsplaneringsnämnden
Ordförande är Ann-Cathrin Gunnar (C), tel. 0380-800 24 (bostad).
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Tekniska servicenämnden
Ordförande är Torbjörn Svensson (S), tel. 0380-745 85 (bostad).
tekniska@nassjo.se

Kommunstyrelsen
Ordförande är Anna-Carin Magnusson (S), tel. 0380-51 80 61.
kommunstyrelsen@nassjo.se

Överförmyndarnämnden
Ordförande är Per Svenberg (S), tel. 0380-37 08 40 (bostad).
overformyndaren@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.